06.04.2022 ob 20:09
Deli članek
Srečanje predstavnikov bolgarskih in celjskih podjetij

Celje (MOREL) – Celje International je danes v Tehnoparku Celje organiziral srečanje predstavnikov celjskih in bolgarskih podjetij, ki so v Celje prišli na Mednarodni industrijski sejem. To je bila dobra priložnost, da so se podjetniki med sabo spoznali, drug drugemu predstavili poslovne priložnosti in možnosti za nove poslovne povezave. Predstavnike celjskih podjetij in goste iz Bolgarije, ki jih je spremljala Mariana Chavrakova iz veleposlaništva Republike Bolgarije v Sloveniji, je pozdravil župan Bojan Šrot.

Kot je dejal župan, se na Mestni občini Celje zavedajo, da je gospodarstvo pomemben steber vsake družbe, zato ga po svojih najboljših močeh podpiramo. Lani so za pomoč gospodarstvu iz občinskega proračuna namenili 515.000 evrov. 275.000 evrov so namenili gospodarskim subjektom, katerih dejavnosti so bile zaradi epidemije delno ali v celoti ustavljene, 275.000 evrov pa so namenili mikro, malim in srednjim podjetjem za nove razvojne projekte, investicije, nova delovna mesta itn. To je javni razpis, ki ga vsako leto objavijo.

Njihova želja je tudi, da razširijo ekonomsko – poslovno cono Trnovlje – jug in s tem podjetjem ponudijo nova, dodatna komunalno opremljena zemljišča za njihove dejavnosti. Projekt bodo prijavili na razpis v okviru programa za novo finančno perspektivo »Načrt za okrevanje in odpornost«. Če boso uspešni, lahko računajo na okoli milijon evrov nepovratnih sredstev. 

Da bi  povečali mednarodno gospodarsko sodelovanje, pritegnili več tujih naložb v regijsko gospodarstvo ter spodbujali kulturno sodelovanje med različnimi skupnostmi in regijami po svetu, smo leta 2016 v Celju ustanovili projekt Celje International. Projekt je večinoma financiran iz občinskega proračuna, deloma pa iz sredstev zainteresiranih deležnikov. V teh letih je bilo organiziranih več uspešnih mednarodnih poslovnih dogodkov.

Poleg Mestne občine Celje v skupini Celje Internacional sodelujejo ključni nosilci združenj s področja gospodarstva; Regionalna gospodarska zbornica Celje, Območna obrtno – podjetniška zbornica Celje, Inkubator Savinjske regije.

Projekt je v svoji osnovi navezan na izhodišča Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje 2014 – 2020 in sicer predvsem v delu, ki se nanaša na področje izvoza oziroma internacionalizacije podjetij, ki delujejo na območju celjske občine in širše v regiji. Lani je predsednik Celje International postal Tomaž Benčina, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje.  

Bolgarski gostje so nad Celjem in okolico navdušeni, zelo dobro poznajo nekatera celjska podjetja, kot sta Cinkarna Celje in Zlatarna Celje. Po poslovnem srečanju, ki je bilo organizirano na njihovo pobudo, so si ogledali tudi Tehnopark Celje. To so sporočili iz kabineta celjskega župana. (konec)