16.10.2021 ob 23:16
Deli članek
Tanja Fajon: Socialni demokrati imamo načrt

Ljubljana (MOREL)- Na današnji programski konferenci, ki začenja javno razpravo o programu Socialnih demokratov, je Tanja Fajon napovedala vizijo Slovenije kot napredne in odprte države, v kateri bodo ljudje varni. “Imamo načrt, da Slovenija takšna tudi postane. Slovenija je lahko drugačna.” Sprejemu osnutka programa SD, ki nosi naslov Nov začetek - Program velikih sprememb za razvojno desetletja, sledi večmesečna javna razprava s sindikati, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in družbenimi skupinami.

Tanja Fajon je v svojem nagovoru programske konference ocenila, da Slovenija drvi v popolnoma napačno smer. Prepričana je, da te smeri večina ljudi ne podpira, kar se odraža tudi s protesti na ulicah, pozivih k odstopu in predčasnim volitvam: “Ne vodni top in solzivec ne cinizem in žalitve ne morejo več odplakniti volje in želje ljudi po spremembi.”

Opisala je svojo vizijo države kot napredne, odprte Slovenije, v kateri bodo ljudje svobodni in varni. “Imamo načrt, da Slovenija takšna tudi postane. Slovenija je lahko drugačna,” je dejala Tanja Fajon.

Ne obljublja hitrih in čudežnih sprememb, ne pristaja na raven obnašanja, ki razkraja družbeno povezanost: “Želim in zmorem pa dati preudarnost in predanost poštenemu skupnemu delu, ker je država naša skupna odgovornost. Želim in zmorem pomagati pri določitvi strateških ciljev Slovenije, v katere bomo vsi verjeli, vsi delali in vsi sodelovali. Predvsem pa želim dati spoštovanje. Spoštovanje do vseh!”

“Socialni demokrati smo pripravljeni in sposobni voditi spremembe. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da se to zgodi. Da družbi vrnemo zaupanje,” je dejala predsednica SD, ki je poudarila, da je program načrt za drugačno prihodnost Slovenije.

V govoru je izpostavila ključne programske točke, na prvem mestu zdravstvo in gospodarstvo: “Ljudje morajo dobiti pravočasno pomoč v javnem sistemu, v katerega plačujemo vsi. Predlagamo 30-dnevni rok za specialistični pregled in višje plačilo za medicinske sestre.”

Poudarila je načrt za dvig dodane vrednosti in izboljšanje položaja slovenskega gospodarstva v mednarodnem prostoru, predvsem s 700 milijoni evrov vrednimi finančnimi mehanizmi: “Ob tem pa potrebujemo še več znanja, mlade raziskovalce v gospodarstvu, vsem dostopno raziskovalno infrastrukturo, vlaganja v zelena in inovativna delovna mesta. S svojo odlično ekipo gospodarstvenikov in strokovnjakov Socialni demokrati zmoremo Sloveniji vrniti gospodarski razvoj.”

Zavzela se je za dvig minimalne pokojnine na 700 evrov, za pomoč upokojencem z najnižjimi pokojninami z varstvenim dodatkom, za vzpostavitev novega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter za dvig minimalne plače, ki ji morajo slediti tudi ostala plačna razmerja: “Socialna varnost mora biti varnost za vse - za mlade, družine, delavce in starejše.” Med drugimi načrti je omenila izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj, premik tranzitnega prometa na železnice, zavarovanje neodvisnosti in svobode medijev ter vrnitev Slovenije med jedrne države EU, zavezane vladavini prava. Pri obvladovanju podnebnih sprememb se je zavzela za izgradnjo sončnih elektrarn, pri tem pa kritično ocenila vladno ignoriranje naraščajočih cen električne energije: “Socialni demokrati predlagamo energetsko kapico proti energetski revščini. Ne zaupam trgu, da bo zaščitil ljudi. Imamo državo, ki mora zaščiti ljudi.”

Konferenca je danes poglobljeno razpravljala o predlaganem osnutku programa, ki načrtuje 10 velikih sprememb. Z njimi želijo Socialni demokrati izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanje države in demokracije. Ključni prioriteti programa sta dostopno in kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti gospodarstva. To ni program za ene volitve, ampak za mandata: 2022 - 2026 in 2026 - 2030.

Konferenca bo s sprejemom osnutka volilnega programa začela javno razpravo, s katero želi SD pridobiti stališča, predloge in pripombe zainteresirane javnosti, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij.  Osnutek volilnega programa bo v javni razpravi predvidoma do konca letošnjega leta. O rešitvah bodo izvedli serijo tematskih javnih posvetov, pogovorov s sindikati, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami ter predstavniki posameznih družbenih skupin. Volilni program bo konferenca stranke dokončno obravnavala in sprejela v prvem delu leta 2022.

To je sporočila služba SD za odnose z javnostmi. (konec)