01.05.2022 ob 21:13
Deli članek
Visoka letna stopnja inflacije 


Ljubljana (MOREL)- V enem letu so se cene v povprečju zvišale za 6,9 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3-odstotna).
Cene blaga so bile v povprečju višje za 7,9 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 9,1 %, trajno blago za 8,8 % in poltrajno blago za 2,7 %.


K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov ter hrane in brezalkoholnih pijač (vsak po 1,5 odstotne točke). V prvi skupini so se tekoča goriva podražila za 35,9 % ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,6 %, cene hrane in brezalkoholnih pijač pa so bile višje za 9,2 %.Višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 9,2 %) so prispevale 0,7 odstotne točke. Med letnimi podražitvami so izstopale tudi za 11 % višje cene avtomobilov in za 7,9 % višje cene gostinskih storitev. Prve so k inflaciji prispevale 0,6 odstotne točke, druge pa 0,4 odstotne točke. To so sporočili iz SURS, ki so za tolažbo dodali, da so  nižje cene električne energije (za 21,6 %) letno inflacijo ublažile za 0,8 odstotne točke, ker pa glede na vsakdanje življenje ne drži. (konec)