23.06.2022 ob 18:04
Deli članek
Vlada dela red

Ljubljana (MOREL)- Vlada na današnji seji sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter spremembe Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev vsem kupcem, tako tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa, kot tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih na avtocestnem križu, je potrebno prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in prispevek za energetsko učinkovitost, ki se plačujeta za dizelsko gorivo, začasno ukiniti tudi za dizelsko gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih na avtocestnem križu.

Obe uredbi sta namreč omenjena prispevka začasno ukinila le na bencinskih servisih izven avtocestnega križa.

Kljub začasnemu znižanju okoljskih dajatev, ki jih uvajata obe uredbi, načrtovani okoljski programi ne bodo ogroženi. Oba ukrepa sta kratkoročne in začasne narave. Vlada je naložila ministrstvu, da mesečno preverja upravičenost ukrepa, ki ga določata uredbi.

Ob tem velja poudariti, da bo vlada iskala čim bolj optimalne ukrepe za reševanje problematike visokih cen goriv. Uredbi začneta veljati z jutrišnjim dnem.

Vlada se je danes seznanila tudi s poslovanjem bolnišnic v letu 2021 in z oceno poslovanja bolnišnic v obdobju januar-maj 2022 ter izdala Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva in policije. (konec)