02.01.2008 ob 18:50
Deli članek

Za prebiranje novic se prijavite na morel@siol.net
Mesečna naročnina za posameznike je 12 evrov.
Za pravne in druge osebe se cena dogovori posebej. Uporaba vseh informacij je avtorsko zaščitena in brez dovoljenja uredništva jih ni dovoljeno kopirati ali kako drugače razmnoževati in uporabljati.
Vsak naročnik bo sodeloval v celoletni nagradni igri, katere podrobnosti bomo razkrivali po delih.
Glavne nagrade bodo najmanj 100-krat večje od mesečne naročnine.
Uredništvo