28.12.2007 ob 11:12
Deli članek
Ljubljana, 28. december 2007 (MOREL)- Vlada je na včerajšnji seji na predlog ministrstva za finance sprejela sklep o ukrepih za zmanjšanje negativnih posledic inflacije in izboljšanja položaja ljudi z nižjimi dohodki. Z namenom zmanjšanja negativnih posledic inflacije in izboljšanja položaja ljudi z nižjimi dohodki Vlada RS sprejema ukrepe, s katerimi bo zmanjšala davčno obremenitev ljudi z nizkimi dohodki. Vlada ugotavlja, da so k višji inflaciji v Sloveniji v zadnjih mesecih prispevale predvsem višje cene hrane in goriv. Povišanje cen osnovnih življenjskih potrebščin je najbolj negativno vplivalo na dohodkovni položaj ljudi z nižjimi dohodki. Z namenom zmanjšanja negativnih posledic inflacije in izboljšanja položaja ljudi z nižjimi dohodki Vlada RS sprejema ukrepe, s katerim se bo zmanjšala davčna obremenitev ljudi z nizkimi dohodki in sicer tako, da se bo povečala splošna olajšava za zavezance z nižjimi dohodki. Na ta način bo vlada zagotovila, da se njihov dohodek realno ne bo zmanjšal. Ministrstvo za finance bo pripravilo tudi predlog sprememb odhodkov, predvidenih v proračunu Republike Slovenije za leto 2008, v katerem bo ustrezno zagotovljena nevtralnost predlogov na predvideni javnofinančni položaj v letu 2008. (konec)