20.01.2022 ob 18:16
Deli članek
ZD Ljubljana  opozarja, da sami ne zmorejo povečanega obsega PCR testiranj

Testno mesto Stanežiče

Ljubljana,  (MOREL)-  – V včerajšnjih informativnih oddajah so mediji korektno poročali o obremenitvi vstopne točke za odvzem PCR brisov v Stanežičah. Intervjuvani čakajoči so povedali, da na odvzem čakajo dolgo in da prihajajo tudi od drugod, ker nekatera testirna mesta nimajo več testov ter da zato niso naročeni. Poročano je bilo tudi, da naj bi ministrstvo za zdravje svetovalo ZD Ljubljana, da usmerja ljudi na druga vstopna mesta in da naj organizira vsaj dve takšni testirni mesti, kot je to v Stanežičah, kjer naj testiranje izvajajo družinski zdravniki.

Sledili so tudi prispevki na temo izjemnega pomanjkanja družinskih zdravnikov. O skrajno obremenjenem kadru in o pomanjkanju le-tega na primarnem nivoju zdravstveni domovi tudi sprotno obveščamo Ministrstvo za zdravje, ker tako želi. Žalosti nas, da Ministrstvo za zdravje poročanih podatkov o manku kadra ne prebira in se ne zaveda resnosti kadrovskega deficita v osnovnem zdravstvu/družinski medicini ter brezglavo predlaga dodatno obremenjevanje družinskih zdravnikov, kar kaže na popoln absurd in nepoznavanje razmer.

Dejstvo je, da je vstopna točka za odvzem PCR brisov ZD Ljubljana še posebej v zadnjih dneh ob enormnem povečanju obolelih izredno obremenjena, saj ne pokriva le Ljubljane, ampak tudi Ljubljano z okolico in primestnimi občinami. Dodatno obremenitev so v zadnjih dneh povzročili tudi nekateri drugi odjemalci brisov, ki so zaradi manka PCR testov na svojih lokacijah, ljudi usmerjali na našo vstopno točko, le-ti pa so na testiranje prihajali nenaročeni. Ob tem ponovno poudarjamo, da se je zaradi izjemno zahtevne logistike in organizacije dela na največji vstopni točki v državi, potrebno na odvzem PCR brisa naročiti, izjema so dijaki in šolarji, ki so pozitivni na samotestiranju.

Vstopna točka ZD Ljubljana za odvzem brisov pa po našem vedenju sicer ni edina lokacija, kjer je možno opraviti PCR testiranje. Dodatne lokacije v Ljubljani, kjer poteka odvzem PCR brisov, so med drugim tudi Medicinski center Ljubljana, Vilharjev podhod 1; Tivoli; Kongresni trg; Hofer Ljubljana Celovška; Hofer Ljubljana Chengdujska in ostali, ki so pooblaščeni s strani Ministrstva za zdravje. Ob trenutnih potrebah vstopna točka za odvzem brisov potrebuje veliko število ljudi, tako zdravstvenih delavcev kot logistično/podpornega ter IT osebja, da lahko tekoče izvaja testiranje. V razmerah, ko kadra v osnovnem zdravstvu že tako ali tako primanjkuje, Ministrstvo za zdravje izkazuje nepoznavanje razmer, ko predlaga vzpostavitev dodatne točke za testiranje. To pomeni, kot da bi predlagalo, da naj ZD Ljubljana zgradi še dodatno stavbo, da bodo imeli ljudje boljši dostop do družinskega zdravnika, ko slednjih ni. Dejstvo je, da omejitev za dodatno vstopno točko v tem kontekstu predstavlja osebje, ki izvaja testiranje, in tega v osnovnem zdravstvu preprosto ni več mogoče najti. Če ministrstvo za zdravje meni, da je potrebno pomagati državljanom s krajšanjem čakanja na PCR teste, lahko organizira dodatna odvzemna mesta kjerkoli v Sloveniji, vendar pa ZD Ljubljana kadra žal ne more participirati. Lahko se pa seveda odloči tudi za kakršnekoli drugačne ukrepe za zmanjšanje števila PCR brisov.

Ob tem poudarjamo, da ZD Ljubljana ljudi, ki so naročeni na odvzemno mesto ZD Ljubljana, ne bo zavračal ali jih preusmerjal drugam. Opravil bo vsa testiranja, ki jih bodo ljudje potrebovali, s kadrom, ki je na razpolago ob izvajanju redne ambulantne dejavnosti, obolevnosti in karantenah osebja ter v skladu s številom PCR gojišč, ki jih bo ZD Ljubljana dobil na voljo. Seveda pa bo potrebno na storitev počakati v vrsti čakajočih. ZD Ljubljana je do sedaj in bo tudi v prihodnje sledil vsem odredbam in hitro se spreminjajočim odločitvam Ministrstva za zdravje s ciljem čimprejšnje omejitve epidemije, ne glede na (ne)smiselnost in (ne)realnost določenih usmeritev. »Svetovanja« članov ministrske ekipe primarnemu nivoju pa so neokusna in povedo več o njih samih, ki naj bi skrbeli za primarni sektor, kot o tistih, ki odredbe tega istega sektorja izvajajo že več kot dve leti, požrtvovalno, z veliko nadurami, delom na dodatnih covid deloviščih poleg rednega ambulantnega dela in pod drobnogledom številnih inšpektorjev, ki jih usmerja v nadzore to isto ministrstvo. Osnovno zdravstvo bi potrebovalo konkretno pomoč Ministrstva za zdravje za ureditev sistemskih razmer, kajti to je dejanski problem in dolgoročno veliko bolj ogrožujoče stanje za zdravje populacije, kot čakanje na bris za PCR test. Preusmerjanje pozornosti s strani Ministrstva za zdravje v tem kontekstu postaja prozorno in je nekonstruktivno. ZD Ljubljana predlaga, da naj Ministrstvo za zdravje v tej izredno zahtevni situaciji s svojimi neresničnimi in zavajajočimi informacijami ne razdvaja in razburja državljanov, temveč povezuje, umirja in usmerja ukrepe, prilagojene razmeram ter ljudem. V trenutnih povečanih potrebah po storitvah je potrebna strpnost, solidarnost, sodelovanje ter seveda žal tudi čakanje. Potrebno je tudi razumevanje ter podpora odločevalcev izvajalcem, ki vlagajo izjemne napore v skupno dobro na kateremkoli nivoju našega zdravstvenega sistema, tudi primarnem. Ne nazadnje vljudno prosijo, da ministrstvo za zdravje predaja relevantne in verodostojne informacije medijem, saj so sicer v tem kontekstu dodatno obremenjeni še z novinarskimi vprašanji, kje zapisala služba za promocijo in odnose z javnostmi ZD Ljubljana. (konec)