22.09.2021 ob 17:08
Deli članek
Zakonodajni predlog o novi splošni shemi preferencialov (GSP) EU

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes sprejela zakonodajni predlog o novi splošni shemi preferencialov (GSP) EU za obdobje 2024-2034. Komisija predlaga izboljšave nekaterih ključnih značilnosti sheme, da bi se bolje odzvali na spreminjajoče se potrebe in izzive držav upravičenk do GSP ter da bi okrepili socialno, okoljsko, delovno in podnebno razsežnost sheme.

Uredba o GSP je enostransko trgovinsko orodje, ki odpravlja ali znižuje uvozne dajatve za izdelke, ki prihajajo v EU iz ranljivih držav z nizkimi dohodki, ter podpira izkoreninjenje revščine, trajnostni razvoj in udeležbo takih držav v svetovnem gospodarstvu.

S predlogom Komisije bi bil GSP EU bolj osredotočen na zmanjševanje revščine in povečanje izvoznih priložnosti za države z nizkimi dohodki. Cilj predloga je spodbuditi trajnostno gospodarsko rast v državah z nizkimi dohodki in ponuditi nove možnosti za sodelovanje pri okoljskih vprašanjih in vprašanjih dobrega upravljanja.

Novi okvir GSP krepi možnosti EU za uporabo trgovinskih preferencialov za ustvarjanje gospodarskih priložnosti in spodbujanje trajnostnega razvoja. Posodobljeni okvir tudi razširja razloge za preklic preferencialov GSP EU v primeru hudih in sistematičnih kršitev. Poleg temeljnih konvencij o človekovih pravicah in delu, ki so že zajete, predlog vključuje konvencije o okolju in dobrem upravljanju. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)