20.01.2022 ob 19:38
Deli članek
Zdravniki bodo najbolj plačana kasta v državi

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike ter pooblastila pogajalsko skupino za ta pogajanja.

Zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede v okviru dejavnosti zdravstva in sestave zdravstvenih timov glede na pooblastila in odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov v razmerju do medicinskih sester, izhodišča določajo novo najvišjo omejitev glede uvrstitve v plačni razred, in sicer 63. plačni razred. Omenjena omejitev velja za obdobje do 31. decembra 2022. Predlagana so nova delovna mesta, in sicer zaradi zadnje implementacije sprememb iz novele ZZdrS, ki uvaja nov institut - osnovno licenco. (konec)