01.10.2008 ob 18:48
Deli članek

Ljubljana,1. oktober 2008 (MOREL) – V LDS smo začudeni nad zadnjimi kadrovskimi odločitvami vlade, iz katerih bi se dalo sklepati, da Sloveniji kadrovski cunami ne grozi s strani nove vlade, ampak s strani sedanje. Nespodobno je, da je vlada, ki je tik pred iztekom mandata, na nekatere vodilne položaje v ministrstvih imenovala nove funkcionarje in uradnike, oziroma da je prerazporedila iz kabinetov posameznih ministrov vrsto zaposlenih na posamezna uradniška mesta ter jim s tem omogočila zaposlitev za nedoločen čas. Vlada je v nasprotju s svojimi javnimi zavezami glede zaposlovanja v državni upravi kar za 56 zaposlitev povečala skupni kadrovski načrt, ki ga bo očitno poskušala realizirati še pred nastopom nove vlade. Vse te odločitve vzbujajo vtis, da ta vlada pospešeno postavlja politično lojalne ljudi na vsa razpoložljiva delovna mesta in da ji ni mar za učinkovito delo državne uprave. Nenavadno je, da je vlada sprejela sklep o razrešitvi generalnega direktorja policije, ki naj bi stopil v veljavo šele 8. januarja 2009. Varovanje izteka mandata uradnika s položajem generalnega direktorja zaradi predvidene upokojitve ne more preprečiti izvajanja pristojnosti ministra, da na podlagi 5. odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih lahko razreši tako osebo v enem letu od nastopa funkcije. Zaradi tega menimo, da je omenjeni sklep vlade brez pomembnih učinkov, če z njim ne bo soglašala nova vlada. Ta sklep vlade odraža visoko stopnjo nezaupanja v kadrovske odločitve prihodnje vlade, poleg tega pa vzpostavlja tudi nenavadno logiko, da bi si vsak položajni uradnik lahko zagotovil opravljanje del na tem položaju vse do upokojitve, ne glede na datum te upokojitve, je v sporočilu za javnost zapisal Aleš Zalar, predsednik odbora za pravosodje pri LDS.(konec)