04.06.2011 ob 17:45
Deli članek

Ljubljana, 4. junij 2011 (MOREL)-Leta in leta so delavci iz Bosne in Hercegovine in drugih držav pridno gradili slovensko infrastrukturo in v času konjunkture vidno doprinesli k rasti slovenskega gospodarstva. Ko pa je nastopil čas krize, smo na njih pozabili. Prebivati so morali v nevzdržnih razmerah in za to sramoto še plačevati. Plače za storjeno delo pa niso prejemali. Tako so čakali na boljši jutri, ki ga ni bilo. Čeprav je slovenska politika, po medijskem razkritju njihovega nevzdržnega položaja, sočustvovala in jim z minimalnimi ukrepi pomagala, pa je vse to le pesek v oči njihovi sramoti in nevzdržnem položaju, ki so ga morali trpeti na sončni strani Alp. Naj se vodilni v politiki zavedo, da so odgovorni za vsakega delavca, pa naj si bo slovenskega ali katerega drugega rodu. Če je naše vodilo, da lahko gradimo prihodnost na plečih tujih delavcev, ki jih potem, ko jih ne potrebujemo, izvržemo kot tujek, potem si ne zaslužimo naziva socialna država. Mladi Forum se zato pridružuje zahtevi IWW (nevidnih delavcev in delavk sveta) po popolni pravni izenačitvi migrantskih delavcev s slovenskimi. Zato pozivamo vlado in celotno slovensko politiko, naj nemudoma uredi njihov status. Naj šteje delo in ne nacionalna pripadnost delavca! (konec)