06.04.2012 ob 14:28
Deli članek

 Celje, 6. april 2012 (MOREL) – »Stavkovni odbor Sindikata policistov Slovenije je danes sklenil, da napove stavko. Razlog je ta, da je vlada enostransko posegla in prekršila pravila socialnega dialoga in je v nadaljnjo proceduro poslala zakon, s katerim krši dogovor o urejanju plač oz. drugih prejemkov – regresa za leto 2012. Stavka bo 18. aprila, s pričetkom ob 6. uri in bo trajala vse do preklica. Stavka bo organizirana tako, da v nobenem primeru ne bo prišlo do ogrožanja življenja. Policisti bodo še vedno skrbeli za varnost, saj so dolžni vselej zagotavljati varnost in varovati življenje. Državljani se nimajo česa bati! Je pa še vedno pod vprašanjem, kako bo z ostalimi ukrepi, če vlada ne bo imela posluha. "Še vedno smo pripravljeni narediti vse, da do stavke nebi prišlo. Še vedno smo odprti za pogajanja in za nas sprejemljive rešitve za varčevanje. Bomo pa stavko stopnjevali do meje legitimnosti, če nas vlada še naprej ne bo poslušala. 18. aprila stavka bo, če ne bo v tem času prišlo do sprejemljivega kompromisa. Varčevalni ukrepi vlade za policiste pomenijo, da bi policisti prejemali plačo, ki bi bila nižja od 500 evrov. Nekateri bi prejemali nekaj čez dvesto evrov. Govorimo o več tisoč policistih z najmanjšimi plačili in med 2.500 in 3.000, ki bi na takšen način padli pod prag revščine. Zavedati se moramo, da na tem mestu govorimo o paketu vseh varčevalnih ukrepov, ki jih predlaga vlada. Pripravljen imamo nabor ukrepov, ki jih bomo usklajevali z ostali predstavniki sindikatov,« je povedal Zoran Petrović, predsednik Sindikata policistov Slovenije in predsednik Stavkovnega odbora Sindikata policistov Slovenije. (konec)