29.03.2024 ob 17:01
Deli članek
Bliža se kampanja vnosa zbirnih vlog za kmetijske subvencije

Ljubljana (MOREL) – Z 8. aprilom se začenja kampanja vnosa zbirnih vlog za kmetijske subvencije v letu 2024, ki jih morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2024. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v Javni službi kmetijskega svetovanja.

V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 je predvidenih devet specifičnih ciljev in en horizontalni cilj. Za doseganje ciljev se izvaja 79 intervencij.

Pomembna novost v novem programu skupne kmetijske politike je tako imenovana pogojenost. Gre za nabor obveznih pravil oziroma standardov, ki smo jih do zdaj poznali pod imenom navzkrižna skladnost. Vsebinsko je pogojenost zahtevnejša od navzkrižne skladnosti, saj je večina standardov postala strožjih, prav tako so na seznam standardov vključene nekatere deloma spremenjene prakse v zvezi z zeleno komponento neposrednih plačil iz obdobja 2015–2022.

Razlog za zamik predvidenega začetka kampanje vnosa zbirnih vlog je priprava ustreznih nacionalnih pravnih podlag in programskega orodja, namenjenega vnosu. Kljub temu smo prepričani, da bomo s skupnimi prizadevanji zagotovili učinkovit in pregleden postopek oddaje vlog ter izpolnjevanje pogojev za prejem subvencij.

Nosilci kmetijskih dejavnosti lahko elektronske vloge oddajo do 10. julija 2024. To so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.(konec)