12.06.2024 ob 21:03
Deli članek
Brez obrazložitve nogirana načelnica upravne enote Ljubljana

Andrejo Erjavec brez obrazložitve odstranili s položaja načelnice

Ljubljana (MOREL)- Minister za javno upravo  Franc Props je danes na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih razrešil načelnico Upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec. Minister za javno upravo lahko v roku enega leta od nastopa funkcije razreši načelnico ali načelnika upravne enote. Razrešitve ni treba posebej obrazložiti.

V primeru razrešitve načelnice oz. načelnika se v skladu z devetim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih imenuje vršilca dolžnosti načelnika brez javnega natečaja za največ šest mesecev. Na ta položaj je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Vršilca dolžnosti Upravne enote Ljubljana Marka Grujičića je minister imenoval danes. Minister za javno za upravo je Uradniškemu svetu že podal predlog za začetek postopka posebnega javnega natečaja za izbor in imenovanje novega načelnika Upravne enote Ljubljana. (konec)