22.02.2024 ob 23:33
Deli članek
Cene goriv bodo zaradi višjih marž večje

Lubljana (MOREL)- Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Na podlagi večkratnih pozivov distributerjev se z uredbo spreminja najvišja dovoljena višina marže za dizel z 0,0683 na 0,0783 eura/liter ter z 0,0694 na 0,0794 eura/liter neosvinčenega motornega bencina (NMB-95). Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje (KOEL) ostaja nespremenjena. Zadržanje rasti marž bo pozitivno vplivalo na višino drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov in s tem tudi na inflacijo. Inflacija v Sloveniji je še vedno nad povprečjem inflacije v evrskem območju, kar pomeni, da je treba postopoma zniževati stopnjo inflacije za preprečevanje njenih negativnih posledic na ljudi in poslovno okolje. Rast inflacije sproža rast cen končnih proizvodov in vpliva na cene kreditov, kar zmanjšuje sposobnost ljudi in podjetij, saj zavira potrošnjo in naložbe. V primeru, da se z Uredbo ne bi predlagale omejitve marž, bi se drobnoprodajne cene bencina in dizla zvišale bolj, kar lahko vpliva na konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov.To so sporočili iz vladega urada za komuniciranje. (konec)