12.04.2024 ob 20:54
Deli članek
Darko Muženič imenovan za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada

Darko Muženič imenovan za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada

Ljubljana (MOREL)- Generalni direktor policije je Darka Muženiča imenoval za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada za dobo naslednjih pet let, in sicer za obdobje od 1. junija 2024 do 31. maja 2029.

Skladno z 48.a členom zakona o organiziranosti in delu v policiji namreč direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in razrešuje generalni direktor policije, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi.

Generalni direktor policije ocenjuje, da Nacionalni preiskovalni urad dela dobro, to nenazadnje izkazujejo rezultati opravljenega dela. Hkrati se tudi zaveda, da vedno obstajajo možnosti za povečanje učinkovitosti dela in motivacije zaposlenih, za kar pa urad potrebuje tudi ustrezno kontinuiteto razvoja in dela, pa tudi vodenja. To so sporočili iz policije. (konec)