24.05.2024 ob 10:27
Deli članek
Evropska sredstva za večnamenske romske centre

 

Ljubljana (MOREL) – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt »Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih«. Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, vzpostavil nove večnamenske romske centre ter v teh in že obstoječih centrih izvajal različne aktivnosti. Projekt zajema tudi izvajanje obšolskih dejavnosti ter s tem omogoča višjo vključenost romskih otrok v sistem predšolske vzgoje. Poseben poudarek je namenjen zagotavljanju boljšega uspeha omenjenih otrok v osnovni šoli, pa tudi povečanju odstotka otrok, ki uspešno zaključijo osnovno šolo in nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli.
Projekt »Skupaj za znanje: Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost« ter zasleduje specifični cilj »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki«. Za projekt v vrednosti 5.999.996,48 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobrih 5 milijonov evrov, natančneje 5.099.997,01 evrov. To so sporočili iz ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. (konec)