13.08.2022 ob 00:00
Deli članek
Golobova vlada naletela na negativni odmev

Ljubljana (MOREL)– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sredi letošnjega julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Predlagani pravilnik ureja oziroma posega na dve področji napredovanja v nazive; v večinskem delu ureja pogoje in postopek za napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic, v manjšem delu pa prinaša tudi spremembe oziroma zlasti omejitve vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog (predvsem nekaj bolje točkovanih) za vse strokovne delavce. Datum uveljavitev vseh sprememb je predviden s 1. septembrom letos.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes na ministrstvo poslal svoje pripombe in predloge k vsebini sprememb. SVIZ pozdravlja spremembe, ki opredeljujejo oziroma se nanašajo na napredovanje vzgojiteljic-pomočnic v naziva (mentor in svetovalec), ki se morajo uveljaviti do 1. 9. 2022. V tem delu je tudi potekalo predhodno medsebojno in konstruktivno usklajevanje, zato je SVIZ v odzivu tokrat podal zgolj nekaj manjših pripomb oziroma pobud, zlasti na določbe prehodne ureditve.

SVIZ pa nasprotuje nekaterim omejujočim predlaganim spremembam, ki zadevajo vrednotenje dodatnih strokovnih del in nalog pri napredovanju in se tičejo vseh strokovnih delavcev. Sprejem tovrstnih sprememb bi morali po mnenju SVIZ odložiti, saj je med njimi več takšnih terjajo dodatno proučitev ter usklajevanje s sindikatom oziroma praktiki.

Spremembe pravilnika namreč predvidevajo nekoliko drugačne opredelitve ter vrednotenja določenih dodatnih strokovnih del in nalog, in sicer tudi na način, da bi opravljanje le-teh postalo strokovnim delavcem praktično nedostopno. To bi lahko pomembno negativno vplivalo na možnosti napredovanja zaposlenih v nazive. MIZŠ je pred dvema letoma, ko je nazadnje predlagal spremembe pravilnika o napredovanjih, na posebnih srečanjih le-te predstavil ter s sindikatom kot predstavnikom praktikov vsebinsko usklajeval in uskladil spremembe pravilnika, in sicer tudi opredelitve dodatnih strokovnih del in nalog v tistih točkah, ki so zdaj znova predlagane v spreminjanje. Ob tokratnem spreminjanju ureditve tovrstno usklajevanje ni potekalo.

Če SVIZ lahko poskuša razumeti, da je MIZŠ na podlagi prakse pri uveljavljanju določenih dodatnih strokovnih del in nalog od zadnjih sprememb pred dvema letoma ocenil, da so potrebne ponovne spremembe pri opredeljevanju le-teh, pa vseeno meni, da bi morale biti tokratne spremembe skrbno pretehtane in usklajevane s praktiki oziroma sindikatom na enak ali podoben način, kot je bil to primer pred dvema letoma. SVIZ predlogu sprememb pravilnika v tem delu nasprotuje, saj spremembe pri dodatnih strokovnih delih praviloma ne bi smele pomeniti njihovega popolnega ukinjanja ali biti preoblikovana na način, da bi postala strokovnim delavcem praktično nedosegljiva. To je sporočil Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (konec)