09.07.2024 ob 18:41
Deli članek
Janšisti bi kazensko preganjali vse drugotno spolno usmerjene

Janša ne mara slik in filmov istospolnih

Ljubljana (MOREL)- Vlada Republike Slovenije je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela mnenje k predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ter ga posreduje državnemu zboru Republike Slovenije. Skupina poslancev predlaga, da se v kazenski zakonik doda novo kaznivo dejanje: »Kršitev pravic otrok s prikazovanjem, izdelavo, posestjo in posredovanjem gradiv z vsebino neskladja z biološkim spolom in spolno identiteto«.

Uvodoma vlada izpostavlja, da je skupina poslank in poslancev popolnoma enak predlog novele zakona v zakonodajni postopek vložila že 20. marca 2024. Vlada je svoje mnenje o predlagani noveli Državnemu zboru posredovala 17. aprila 2024. Državni zbor je 23. aprila odločil, da takratni predlog novele zakona ni bil primeren za nadaljnjo obravnavo.

V zvezi z navedenim Vlada ocenjuje, da večkratno vlaganje identičnih predlogov zakonov, ki so bili v preteklosti že obrazloženo zavrnjeni, ne more pomeniti drugega kot zgolj nesmotrno obremenjevanje tako vlade kot tudi državnega zbora. Vlada predlagane dopolnitve Kazenskega zakonika ne podpira. V mnenju pojasnjuje razloge za svojo odločitev. Med drugim, da obveznosti take inkriminacije državam pogodbenicam ne predpisujejo konvencije, ki jih predlagatelji kot podlage navajajo v uvodnih obrazložitvah. Precejšen del znakov predlaganega kaznivega dejanja je tudi že pokrit z drugimi kaznivimi dejanji v Kazenskem zakoniku, ki so bila oblikovana ali novelirana prav na podlagi istih konvencij. Kot problematično vlada ocenjuje tudi, da gre pri predlogu novele za posredno kriminaliziranje oseb in da je predlog v neskladju z Ustavo. to so sporočili iz ministrstva za pravosodje. (konec)