16.07.2022 ob 13:32
Deli članek
Janšistični kvazi novinarji ne priznavajo razsodb novinarskega častnega razsodišča

Ljubljana (MOREL)-  Novinarsko častno razsodišče objavilo odločitve v sledečih primerih:

- Boris Vasev proti novinarju TV Slovenija Jožetu Možini

Boris Vasev se je pritožil zaradi avtorskega prispevka novinarja TV Slovenija Jožeta Možine, oddaje Utrip, predvajane na TV Slovenija 26. 3. 2022, ker meni, da je avtor kršil 1., 2., 3., 5. in 10 člen kodeksa, ko je v svoj komentar “levi ekstremizem, iz zgodovine poznan kot preddverje nasilja” opremil s posnetkom obraza pritožnika, ne da bi predstavil, kaj je pritožnik v tistem trenutku govoril. Razsodišče je odločilo, da je novinar Jože Možina, ki se na poziv NČR ni odzval, kršil 2. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. 5. člena kodeksa ni kršil, kršitve 1. in 3. pa razsodišče ni obravnavalo. Razsodišče ugotavlja, da je gledalec Utripa dobil vtis, da je novinar na javni tribuni dejansko zastopal ekstremistična stališča, kar je za poklicnega novinarja osebno žaljivo. Možina je z izborom slike v povezavi s svojim komentarjem tudi potvoril vsebino, o kateri je govoril Vasev.

- Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti Jadranki Rebernik, odgovorni urednici informativnega programa TV Slovenija, in Saši Banjanac Lubej, urednici oddaje TV Dnevnik

Sindikat novinarjev Slovenije, zanj glavna tajnica Mojca Zabukovec, se pritožuje zaradi televizijskega prispevka Zaposleni na RTV SLO izrazili nezadovoljstvo, objavljenega 7. marca 2022 v Dnevniku na Televiziji Slovenija. Četrti člen kodeksa je po mnenju pritožnika kršen, ker v prispevku niso bila celovito predstavljena stališča zaposlenih v informativnih programih in drugih uredništvih RTV Slovenija, s katerimi so razpolagali v uredništvu Dnevnika. Zamolčane informacije oz. izjave so po oceni pritožnika ključne za celovito razumevanje situacije. Odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik se na poziv NČR ni odzvala, urednica oddaje TV Dnevnik Saša Banjanac Lubej pa je v odzivu priznala svojo napako in pojasnila okoliščine, ki so do nje pripeljale. NČR pritrjuje stališču pritožnika, da bi, če na MMC RTV SLO in na spletu ne bi bil dostopen celoten posnetek novinarske konference in o njej ne bi poročali drugi mediji, ki so v svoja poročila vključili tudi očitke o pritiskih vodstva RTV, javnost dobila vtis, da se nad zaposlenimi na RTV izvajajo zunanji pritiski, vodstvo pa da jih bo pri tem zaščitilo, zato je ugotovilo, da sta obe urednici kršili 4. člen kodeksa. Razsodišče ocenjuje tudi, da gre v primeru posega, s katerim je odgovorna urednica spremenila vsebino in pomen prispevka s tiskovne konference o pritiskih na novinarje RTV Slovenija, za cenzuro.

 - Inštitut 8. marec proti odgovornemu uredniku in novinarju Siol.net Petru Jančiču

Zavod Raziskovalni inštitut 8. marec je na Novinarsko častno razsodišče podal prijavo zoper portal Siol.net, kjer je bil 22. marca 2022 objavljen prispevek Farmacevtka: želela si je, da bi jo imel nekdo rad in je ne bi le izkoriščal novinarja in odgovornega urednika Petra Jančiča. Pritožnik uredniku očita kršitev 17. člena kodeksa, kar pojasnjujejo s tem, da gre v konkretnem primeru za razkrivanje osebnih in izredno občutljivih podatkov osebe R., ki ni javna osebnost, »zato mora biti standard varstva interesov posameznice bistveno višji«. Prav tako mu očita kršitev 22. člena. Peter Jančič odgovarja, da so očitki pritožnika, da je neupravičeno razkril zasebnost žrtve, »ne le neresnični, temveč tudi primer poskusa omejevanja svobode poročanja o pomembnih javnih zadevah«, saj je sodni postopek, katerega del je zaznamek, ki so ga predstavili javnosti,  proti kriminalistoma, ki sta preverjala dogajanje pri županu, sprožila R. sama. Razsodišče je odločilo, da je Peter Jančič kršil 17. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, saj objava uradnega zaznamka v celoti in z vsemi podrobnostmi, ki razkrivajo osebne in občutljive podatke o osebi R., pri opisovanju afere, v katero je bil vpleten župan Janković, ni bila nujna in ni v javnem interesu. O kršitvi 22. člena kodeksa pa Novinarsko častno razsodišče ni presojalo.

- Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k. o. (AIPA) proti Petru Trudnu, novinarju tiskanega medija Demokracija, in proti Jožetu Biščaku, takratnemu odgovornemu uredniku tiskanega in elektronskega medija Demokracija

Gregor Štibernik, direktor AIPA, se v imenu AIPA pritožuje zaradi članka Ugrabljene avtorske pravice avtorja Petra Trudna, objavljenega 4. novembra 2021 v tiskanem mediju Demokracija. AIPA zatrjuje, da so v članku navedene neresnične in nepreverjene trditve, novinar pa pritožniku ni dal priložnosti, da se o njih izjasni. Novinar Peter Truden in odgovorni urednik Jože Biščak se nista odzvala na poziv NČR. Razsodišče je odločilo, da sta novinar in odgovorni urednik kršila 1., 3., 4. in 18. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, nista pa kršila 10. člena kodeksa.

To je sporočila Špela Stare, generalna sekretarka DNS. (konec)