05.10.2022 ob 21:59
Deli članek
Knapi sporočajo: napad na enega je napad na vse!

Velenje (MOREL)- Objavljamo izjavo za javnost o postopkih SDRES proti poslovodstvu Premogovnika Velenje, za ponovno zaposlitev predstavnika SDRES in ureditev nevzdržnih delovnih razmer:

Asmirju Bećareviću, predstavniku oziroma predsedniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), je bila zaradi aktivnega sindikalnega delovanja s strani poslovodstva Premogovnika Velenje (PV) pred dvema tednoma vročena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. V PV je bil dne 22. 9. 2022 opravljen inšpekcijski pregled, na podlagi katerega je bila istega dne s strani Inšpektorata RS za delo izdana odločba o zadržanju učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Odločba je bila že vročena, ni pa še pravnomočna, pri čemer pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

Kot je izpostavil sindikalni zaupnik in član izvršnega odbora (IO) SDRES Boštjan Avberšek, je šlo v tem primeru zgolj za povračilni ukrep proti Bećareviću, ker je sprožil peticijo za dostojno malico, s tem pa po 25 letih zaposlitve v jami pristal na cesti. Zato smo danes v SDRES pričeli tudi z zbiranjem podpisov pod peticijo za Bećarevićevo ponovno zaposlitev v PV. Janko Sluga, prav tako sindikalni zaupnik in član IO SDRES, je dejal: »Kot smo zbrali podpise za malico, bomo tudi podpise za Asmirja, da se ga vzame nazaj na delo in da tudi sindikat lahko normalno deluje.« Podpise bomo zbirali v fizični obliki in prek spleta, pri čemer bo spletna peticija omogočala možnost javnega ali anonimnega podpisa. Zbrani podpisi tako kot pri peticiji za dostojno malico ne bodo vročeni poslovodstvu v izogib morebitnim povračilnim ukrepom, bo pa delodajalcu ponujena možnost, da pooblasti dve osebi, ki se bosta zavezali k varovanju osebnih podatkov, da preverita verodostojnost zbranih podpisov.

Povezava do peticije: https://www.peticija.online/peticija_za_ponovno_zaposlitev_asmirja_bearevia.

Asmir Bećarević danes na novinarski konferenci ni bil prisoten, ker mu je poslovodstvo PV s svojimi ravnanji preprečilo opravljanje sindikalnega dela, torej tudi dajanje izjav v funkciji predstavnika sindikata, ki je sicer ustavnopravno in kazenskopravno varovana pravica.

Zaradi oviranja sindikalnega dela bomo v SDRES podali kazensko ovadbo proti poslovodstvu PV. Prav tako bomo zoper PV kot pravno osebo ter odgovorne osebe v PV podali kazenske ovadbe zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev ter ogrožanja varnosti pri delu, pri čemer med kršitvami primeroma izpostavljamo prekomerno nadurno delo, skrito v stimulacijo, nezakonite prerazporeditve delovnega časa in nezagotavljanje ustreznih počitkov, kar posledično vpliva na varnost in zdravje zaposlenih. O tem pričajo visoka bolniška odsotnost, ki odstopa od povprečja, in številne nezgode pri delu, po katerih delavci postanejo trajni invalidi. Sluga je poudaril tudi, da je v jami zaposlenih premalo delavcev, posledično pa so na delovnih mestih vsi preobremenjeni.

V zvezi s kritičnimi razmerami v energetiki pred prihajajočo zimo, za katero je soodgovorno poslovodstvo PV, in nevzdržnimi delovnimi razmerami v jami PV bomo naslovili odprto pismo tudi na nadzorni svet PV, za katerega je prav, da je z aktualno problematiko seznanjen. Dopis bo v vednost poslan tudi drugim deležnikom, za katere menimo, da morajo biti seznanjeni z dogajanjem in kršitvami, prav tako bo javno objavljen na naši spletni strani.

Kot je dejal Boštjan Avberšek: »Dobro podjetje mora obvezno imeti dober sindikat. Upamo, da bo situacija z Asmirjem opozorilo, da se lahko vsakemu to zgodi«. A ne bi se smelo dogajati, zato bomo v SDRES uporabili vsa razpoložljiva sredstva, da se tovrstno omejevanje sindikalnega delovanja konča. Napad na enega je napad na vse! (konec)