04.04.2024 ob 20:59
Deli članek
Kobilarna Lipica naj bi znova zacvetela

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji je vlada sprejela predlog novega zakona o Kobilarni Lipica, s katerim ustvarja pogoje za razvoj Kobilarne, učinkovitejše upravljanje, ohranjanje kulturne dediščine in njen gospodarski razvoj. Z novim zakonom o Kobilarni Lipica vlada ustvarja pogoje za razvoj Kobilarne Lipica, učinkovitejše upravljanje, javne naložbe v premoženje Republike Slovenije ter enovito organiziranost.

To bo omogočilo še višji standard varovanja kulturnih in naravnih vrednot ter sinergije za uspešno trženje vseh turističnih produktov. V središču teh so lipicanec, njegova dobrobit, klasična jahalna šola, vrhunske konjeniške dejavnosti, kulturna in naravna dediščina. Zakon uvaja več novosti, ki bodo v dobrobit Kobilarni Lipica, skrbi in upravljanju lipicancev ter tudi tamkajšnjemu turizmu. Najpomembnejša sprememba je nov model upravljanja. Ta bo po novem sestavljal dve medsebojno povezani nalogi. Prva je skrb in gospodarjenje s kulturnimi in naravnimi vrednotami, ki ga Kobilarna Lipica opravlja v imenu in na račun Republike Slovenije. Druga naloga pa je trženje kulturnih in naravnih vrednot, ki ga bo Kobilarna Lipica opravljala v svojem imenu in za svoj račun. Nov model upravljanja z odmikom od koncepta javne službe bo omogočil pomembne pozitivne učinke za vsestranski razvoj Kobilarne Lipica. Omogočeno bo enovito organiziranje v eni gospodarski družbi (namesto v danes dveh ločenih entitetah), pri čemer bo družba ustvarjeni dobiček namenjala izvajanju dejavnosti skrbi in gospodarjenja s kulturnimi in naravnimi vrednotami in ga ne bo izplačala lastniku. To bo omogočilo neposredna vlaganja države v njeno premoženje v Kobilarni Lipica, kar bo vključevalo tudi vlaganja v objekte, namenjene turističnim storitvam, ne da bi to bilo v konfliktu s pravili o državnih pomočeh. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)