07.06.2024 ob 15:00
Deli članek

Ljubljana (MOREL)– Po uspešno zaključeni notranji prenovi in celoviti energetski sanaciji Negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu, kjer je nekoč delovala pediatrična klinika, je stavba 4. junija 2024 pridobila uporabno dovoljenje. Danes so objekt s prerezom traku slovesno odprli predsednik vlade Republike Slovenije  Robert Golob, ministrica za zdravje  Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Jug. Za UKC Ljubljana in vso Slovenijo je to izjemno pomembna posodobitev in povečanje bolnišničnih kapacitet - namesto prejšnjih 33 bo zdaj na voljo kar 93 negovalnih postelj. Bolnišnica bo omogočila še boljšo oskrbo pacientov in izboljšala delovne pogoje zaposlenim.

Sprva bo v prostorih Negovalne bolnišnice prihodnjih 18 mesecev najprej delovala Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS), katere izgradnja na Japljevi ulici trenutno poteka. Nato pa bo bolnišnica namenjena negovalnemu namenu - bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja z oddelkov UKC Ljubljana, in sicer rehabilitacijo ter zdravstveno nego za lažjo vrnitev v domače okolje ali dom za starejše.

Naložbo so sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19 ter Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Ob odprtju prostorov prenovljene bolnišnične je uvodoma spregovoril predstojnik klinike Matjaž Jereb,generalni direktor UKCL Marko Jug,  pa je v nagovoru poudaril, da je bila prenova še posebej velik izziv, saj je potekala v ves čas delujoči, »živi« stavbi, v kateri so potekale različne dejavnosti, med drugim se tam nahajata Diabetološka ambulanta in Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko pod okriljem Pediatrične klinike. Še posebej je izpostavil prizadevanja gradbenega podjetja Kolektor, ki je dela izvajal v zahtevnih pogojih in jih uspešno pripeljal do konca.

Stara Pediatrična klinika v Ljubljani je zgodovinsko pomemben objekt iz sklopa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je skozi desetletja delovanja omogočal tako zdravljenje kot promocijo zdravja otrok v državi. Stavba je bila zgrajena pred več kot pol stoletja (trakt A, B in C), trakt D pa leta 1998. Leta 2008 se je pediatrična klinika preselila v objekt Nova Pediatrična klinika na Bohoričevi ulici.

V prostorih nekdanje pediatrične bolnišnice je Ministrstvo RS za zdravje leta 2011 po dogovoru z županom Mestne občine Ljubljana uredilo negovalno bolnišnico. Leta 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo objekta, ki je bilo leta 2015 podaljšano, leta 2017 je bila urejena prijava gradbišča. Med letoma 2019 in 2021 sta bili projektna in investicijska dokumentacija novelirani. Dela na objektu so se začela 7. januarja 2022, dokončana so bili 30. maja 2024 in 4. junija 2024 je bilo po tehničnem pregledu izdano uradno dovoljenje.

Celotna vrednost investicije je okoli 9,5 milijona evrov z DDV (od tega je bila večina sredstev namenjena notranji prenovi, dobra tretjina pa za energetsko sanacijo). V sklopu projekta so bili prenovljeni prostori negovalne bolnice s 4.521,0 m2 neto tlorisne površine in izvedena celovita energetska sanacija objekta 8.574,4 m2 ter investicijsko vzdrževanje z rekonstrukcijo objekta (nov nadstrešek, novo bolnišnično dvigalo, novo dvigalo in statične ojačitve).

Glavni cilji projekta notranje prenove negovalnega objekta v vrednosti okrog 6 mio EUR z DDV (vir investicije: 4,5 mio EUR REACT- EU, preostanek UKCL) so bili s celovito notranjo prenovo ter prenovo opreme omogočiti ponovno uporabnost objekta (traktov C, D in delu B), zagotoviti celovito prenovo Negovalne bolnišnice Ljubljana na Vrazovem trgu 1, izboljšati delovne in bivalne pogoje vseh uporabnikov stavbe (bolnikov, zaposlenih, ostalih uporabnikov), vzpostavitev 87 do 93 ležišč za zdravstveno nego in paliativno oskrbo (40 postelj v pritličju, 25 postelj v 1 nadstropju in 22 postelj v 2. nadstropju), razširitev nabora zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni, izboljšanje požarne varnosti ter podaljšanje življenjske dobe stavbe.

Glavni cilji projekta celovite energetske sanacije objekta v vrednosti okrog 3 miijone evrov z DDV (vir investicije: 1,176 milijona evrov kohezija- EU in 1,56  milijonov evrov ministrstvo za zdravje in preostanek UKCL) so bili izboljšati bivalno in delovno okolje za vse uporabnike in omogočiti uporabo vseh prostorov v bolnišnici z ustrezno temperaturo, osvetljenostjo in kakovostjo zraka (dovolj kisika, manj prepiha in primerne hitrosti gibanja zraka), povečati energetsko učinkovitost stavbe, kar pomeni: znižanje transmisijskih izgub skozi zunanje stene stavbe (z izolacijo zunanjih sten), znižanje transmisijskih izgub skozi streho stavbe (z ukrepom izolacije strehe), znižanje transmisijskih izgub skozi stavbno pohištvo (z zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva), prenovo in s tem povišanje učinkovitosti in življenjske dobe toplotne postaje, vgradnjo mehanskega prezračevanja z rekuperacijo, z namestitvijo termostatskih ventilov na radiatorje optimizirati sisteme ogrevanja, vzpostavitev CNS in energetskega monitoringa za boljše energetsko upravljanje stavbe in njenih sistemov, zamenjavo dotrajane in energetsko potratne razsvetljave. Ciljni prihranek energije je 913,06 MWh/leto – toplotne energije, 64,46 MWh/leto – električne energije, kar pomeni 118.514 EUR/leto prihranek na strošku za energijo.

Negovalna bolnišnica je urejena po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke. Opremljena je s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo. Negovalna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC Ljubljana v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oz. v okolje doma starostnikov.

V času izgradnje nove Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS) na Japljevi ulici bo v prenovljeni objekt za predvidoma 18 mesecev preseljena bolnišnična dejavnost KIBVS. Njihove specialistične ambulante bodo še naprej delovale na Poljanskem nasipu, urgentne ambulante pa v prostorih nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) na Korytkovi ulici, ki je zdaj del glavne stavbe. Doslej so imeli na Infekcijski kliniki okoli 70 postelj, na Vrazovem trgu pa jih bo okoli 60. To so sporočili Enota za odnose z javnostmi UKCL.(konec)