27.03.2024 ob 21:32
Deli članek
Krožišče v Ivančni Gorici zgradili v dobrih 24 urah

Ivančna Gorica z novim krožiščem

Ivančna Gorica (MOREL) – Na križanju zahodne obvoznice z regionalno cesto pri trgovini Hofer in Spar v Ivančni Gorici je bilo zgrajeno novo montažno krožno križišče. Krožišče je bilo zgrajeno v rekordno hitrem času, po katerem je po 25 urah že stekel promet. Izgradnjo krožišča je za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla Občina Ivančna Gorica. Za hitro in strokovno opravljeno delo pa je zaslužno lokalno izvajalsko podjetje Eltim d.o.o. iz Gabrovčca.

Projekt izgradnje nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem z izgradnjo krožnega krožišča pri trgovini Hofer je bil v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki je pripravila projektno dokumentacijo.Vendar so se lani avgusta v Sloveniji na žalost zgodile poplave z neverjetnimi posledicami, zaradi česar je DRSI preusmerila vsa razpoložljiva sredstva v intervencije in obnovo po naravnih nesrečah, kar je povzročilo zamik pri izgradnji našega krožišča. Zato se je Občina Ivančna Gorica z DRSI dogovorila, da bo sama financirala izgradnjo montažnega krožišča, vložena sredstva pa bo poračunala pri načrtovani izgradnji trajnega krožišča v prihodnjih letih, saj je bila čimprejšnja izgradnja krožišča zelo nujna.

Občina Ivančna Gorica je tako začela postopek za izbiro izvajalca in pospešila, da se izgradnja oziroma postavitev montažnega krožišča izvede čim preje. Pogodbena vrednost izvedenih del je 75.480,68 EUR + DDV. Pripravljalna dela je podjetje Eltim začelo v četrtek, 21. marca 2024, medtem ko so glavna gradbena dela potekala v nočnih urah. Gradnja se je po dobrih 24 urah zaključila v petek, 22. marca 2024, ob 20. uri, po katerem je nemoteno stekel promet.

Gre za res izjemno hitro realizacijo projekta in dober primer, česa vsega smo sposobni v zelo kratkem času izpeljati v občini Ivančna Gorica. Še enkrat se želimo zahvaliti izvajalskemu podjetju za strokovno opravljeno delo. Vsem občankam, občanom in obiskovalcem centra Ivančne Gorice želimo prijetno in varno vožnjo. Z izgradnjo montažnega krožišča in pred meseci odprtim nadvozom čez železniško progo je zahodna obvoznica zaživela v celoti. (konec)