28.05.2024 ob 21:27
Deli članek
Lipicance bodo lahko oddajali v najem

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo soglašala s predlogom amandmajev k zakonu o Kobilarni Lipica in ga po rednem postopku posreduje v sprejem državnemu zboru. 

Predlagani amandmaji ministrstva sledijo mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora, med drugim se z njimi opredeljuje oddaja lipicancev v najem skladno s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države, pojasnjuje, katere so povezane pravne osebe, ureja izobraževanja in usposabljanja policistov za potrebe policijske konjenice, ureja pogoje imenovanja članov nadzornega sveta in pogoje za njihov odpoklic ter določa sejnine in povračila potnih stroškov, prav tako se usklajuje ime nove družbe skladno z nazivi v Zakonu o gospodarskih družbah ter ureja pripojitev stare družbe in zaposlenih po uveljavitvi novega zakona.

V skladu s poslovnikom vlade Republike Slovenije morajo ministrstva ob vložitvi amandmajev k besedilu predloga akta, ki ga je določila vlada in ga sprejema državni zbor, pridobiti soglasje vlade. To ao sporočili iz ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. (konec)