22.05.2024 ob 22:17
Deli članek
MAG-NET Celju prinesel 4,5 milijona evrov iz razpisa Evropske pobude za mesta 

Celje (MOREL)– Mestna občina Celje je bila uspešna na evropskem razpisu Evropske pobude za mesta, kamor se je prijavila s projektom MAG-NET, s katerim bomo vzpostavili urbano inovacijsko mrežo, ki bo prispevala k preprečevanju bega možganov v Celju in Preboldu ter spodbujala inovacije, odgovorno podjetništvo in skrbela za vključujoč lokalni razvoj. Za izvajanje projekta bomo prejeli kar 4.512.960,32 evrov evropskih sredstev. V času hitre urbanizacije se Evropa sooča z resnimi urbanimi izzivi kot so demografske in podnebne spremembe, izzivi na področju trajnostne in pravične oskrbe z energijo, globalna zdravstvena kriza, digitalizacija, družbene neenakosti in degradacija okolja. Da bi se uspešno soočila s temi izzivi, se morajo evropska mesta preobraziti in prilagoditi ter razvijati svoj ustvarjalni in inovativni potencial v okviru svojih pristojnosti, materialnih pogojev in zmogljivosti.

Evropska pobuda za mesta (EUI), ki jo financira Evropska unija, podpira urbana območja vseh velikosti z inovativnimi ukrepi, izgradnjo kapacitet in znanja ter razvojem politik in komunikacije na področju trajnostnega urbanega razvoja. EUI s proračunom v višini 450 milijonov evrov za obdobje 2021-2027 ustvarja in ponuja priložnosti za izvajanje drznih urbanih strategij, preizkušanje novih rešitev, tehnik in modelov načrtovanja, krepitev zmogljivosti in deljenje znanja o trajnostnem urbanem razvoju.

Projekt MAG-NET za podporo inovacijam in vključujoč lokalni razvoj

Mestna občina Celje je skupaj z Občino Prebold in partnerskimi organizacijami na razpis EUI prijavila projekt MAG-NET (izpeljanka iz povedi MAGnetic attraction forces of the city NETwork, kar v prevodu pomeni Magnetne privlačne sile mestnega omrežja), katerega glavni cilj je vzpostaviti urbano inovacijsko mrežo, s katero bi preprečili beg možganov v Celju in Preboldu.

MAG-NET bo ustvaril trajnostni participativni okvir in razvil podporna orodja, ki jih bodo lahko mestne oblasti uporabile za spodbujanje inovacij, povečanje povpraševanja po talentih ter skrbel za vključujoč lokalni razvoj. Koncept projekta izhaja iz teze, da za uspešno priseljevanje in stalno bivanje v mestu ni dovolj zgolj zaposlitev, temveč da na to odločitev vpliva širok spekter razlogov in pogojev za življenje. Le te bomo v projektu MAG-NET raziskovali ter iskali rešitve, ki bodo prinesle konkretne rezultate na področju ustvarjanja pogojev za nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Projekt smo prijavili na tematski sklop Izkoriščanje talentov v mestih, ki se zmanjšujejo (Harnessing talent in shrinking cities), kjer so iskali nove pristope in rešitve za zadrževanje in privabljanje talentov (protipomenka begu možganov).

Na razpisu EUI je s svojimi projekti sodelovalo 112 prijaviteljev iz 21 evropskih držav, komisija pa je v močni konkurenci na koncu izbrala 22 projektov - med njimi kot edinega izmed petih slovenskih projektov tudi MAG-NET, ki mu je namenjenih 4.512.960,32 evrov. Nosilec projekta je Mestna občina Celje, v projekt so vključeni še Občina Prebold, s katero smo skupaj dosegli predpisani DEGUBRA kazalnik (50.000 ali več prebivalcev), ter 8 partnerskih organizacij - Nepremičnine Celje, Celjski mladinski center, Inkubator Savinjske regije, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Kreativni center Poligon, Inštitut za politike prostora, Inštitut za ekonomsko demokracijo in podjetje Etra.

Glavni izzivi, ki jih projekt poleg bega možganov naslavlja, so podpora inovacijam, oblikovanje ustreznih politik, izboljšanje kakovosti življenja in povezovanje na vseh ravneh. Celje in Prebold se namreč soočata z vse večjim izzivom bega možganov v večja urbana središča zaradi izobraževanja, zaposlitve in kakovosti življenja. Gre za posledico prestrukturiranja tradicionalnih industrij, bližine prestolnice, izrazitega centralnega upravljanja države in manjka lastne univerze. V teh okoljih je povezovanje javne uprave, civilne družbe, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, gospodarstva in industrije pogosto izziv, kar lahko vodi do razdrobljenih in manj prebojnih rešitev ter zaostanka v razvoju.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti urbano inovacijsko mrežo skozi razvoj inovativnega povezovalnega modela, ki bo neposredno odgovarjal na potrebe ključnih deležnikov in zagotavljal dolgoročne rešitve za mlade, podjetja, izobraževalne in raziskovalne ustanove, socialna podjetja in prebivalce. Model bo združil ustvarjanje in krepitev strateških partnerstev med lokalno samoupravo, javnimi zavodi in podjetji, gospodarstvom, industrijo, raziskovalnimi ustanovami, šolami ter univerzami.

MAG-NET predlaga dvostopenjski pristop: vzpostavitev medsektorskega, interdisciplinarnega in medgeneracijskega prostora za podporo inovacijam in odgovornemu podjetništvu v mestih (MAG-NET Hub), okrepljenega z digitalno platformo, ter pilotno snovanje petih urbanih laboratorijev (Urban Real-Life Learning Labs), ki se osredotočajo na ključna področja za privabljanje in ohranjanje talentov: dostopna stanovanja, trajnostna mobilnost, razvoj industrije 4.0, urbani utrip in skupnostna energija.

Projekt svojo inovativnost izkazuje skozi tri ključne elemente za preoblikovanje mest, ki se zmanjšujejo - v mesta, ki so uspešna in prodorna:

  • zagotavljanje dinamične platforme za mlade, da se ukvarjajo z urbanimi izzivi, uporabljajo spretnosti in pridobivajo nove kompetence,
  • spodbujanje podjetij in drugih zainteresiranih strani, da prispevajo k izzivom, sodelujejo v procesu sodelovanja, negujejo talente in podpirajo nove podvige ter
  • vključevanje občank in občanov v soustvarjanje konkretnih predlogov za oblikovanje zelenih, trajnostnih in v skupnost usmerjenih urbanih središč. 

To je sporočil Alen Obrez. (konec)