26.02.2024 ob 22:26
Deli članek
Manj študentskega dela in tudi manj samozaposlenih kot četrtletje prej

Ljubljana (MOREL)-  Skupno število zaposlenih se je v primerjavi s 3. četrtletjem povečalo za 1,3 % ali 11.000, na 861.000; v primerjavi s 4. četrtletjem 2022 jih je bilo več za 1,8 % ali 15.000. Prek študentskega servisa je delo opravljalo 21.000 oseb, od tega 56,0 % žensk in 44,0 % moških. Njihovo skupno število se je v četrtletni primerjavi, ki jo zaznamujeta konec študijskih počitnic in začetek novega študijskega leta, zmanjšalo za 38,4 %, v medletni pa za 4,6 %. Upad v primerjavi s 3. četrtletjem smo zaznali tudi med zaposlenimi v drugih oblikah dela, saj je bilo teh 9.000 oz. za 12,1 % manj.
Samozaposlenih je bilo 119.000 ali za 5,8 % manj kot v 3. četrtletju, po drugi strani pa za 1,4 % več kot v 4. četrtletju leto prej. Samozaposlenih moških (81.000) je bilo približno dvakrat toliko kot žensk (38.000).
V opazovanem četrtletju je bilo delovno aktivnih približno 997.000 oseb ali za 0,6 % več kot v 3. četrtletju, vendar se število ni povečalo pri vseh poklicnih skupinah. Največji upad smo ugotovili pri poklicni skupini uradniki, ki jih je bilo 73.000, kar je za 8,5 % manj kot četrtletje prej. Sledila je skupina poklici za storitve in prodajalci, teh je bilo 137.000 oz. za 2,1 % manj kot v četrtletju prej.