14.06.2024 ob 23:53
Deli članek
Na Interni kliniki UKCL odprli prenovljene prostore KO za hematologijo

Marko Jug

Ljubljana (MOREL) – Generalni direktor UKCL Marko Jug in predstojnik KO za hematologijo Samo Zver sta odprla prenovljene prostore Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike. Prostori so zdaj z vidika zaščite pacientov pred okužbami bistveno bolj varni. V okviru projekta je bilo prenovljenih vseh 17 kopalnic v oranžni coni oddelka in naknadno še 4 kopalnice v modri coni, poleg sanacije kopalnic so bili urejeni prezračevanje, vodovodne inštalacije in strop v modri coni. Vse kopalnice so bile sanirane z materiali, ki ne omogočajo razvoja bakterij. Na novo so bili izvedeni odtoki, ki povečajo pretočnost odtekanja vode in imajo zapore za prenos bakterij v prostor.

V času izvajanja del je bil hematološki oddelek začasno preseljen v dvorano DTS F, dinamiko del smo prilagajali številu pacientov na oddelku. Po zaključku sanacije kopalnic smo izvedli vse potrebne meritve ustreznosti prostorov. Vzporedno s sanacijo kopalnic smo v sklopu tekočega vzdrževanja izvajali servise prezračevalnih elementov znotraj sob.

Prenova se je pričela 2. oktobra 2023, dela v oranžni coni s 17 kopalnicami so bila končana 11. aprila 2024. Po izvedbi del je sledilo temeljito čiščenje in vzorčenje sob. Dela v modri coni s 4 kopalnicami pa so bila zaključena v začetku junija 2024.Vrednost investicije prenove del znaša: 312.012,61 EUR z DDV za 17 kopalnic v oranžni coni z sanacijo prezračevalnega sistema in 83.340,39 EUR z DDV za 4 kopalnice z ureditvijo stropov in prezračevanja.

»S prenovo 21 kopalnic hematološkega oddelka smo vzpostavili razmere, kakršnih v Sloveniji doslej za hematološke bolnike ni bilo. Vsi bolniki, ki se zdravijo na hematološkem oddelku, se zdaj zdravijo v okolju, kjer je verjetnost okužb najmanjša možna in imajo tudi bistveno izboljšano kakovost bivanja v bolnišnici. Sanacijo smo izvedli s svojim znanjem in stroškovno zelo učinkovito,« je povedal generalni direktor UKCL Marko Jug in se zahvalil Samu Zveru, ki »s svojo vztrajnostjo premika meje«, in sodelavcem s področja investicij za uspešno izvedbo prenove.

Samo Zver je pojasnil, da so kopalnice na KO za hematologijo, na katerem se trenutno zdravi okrog 30 bolnikov z različnimi stopnjami zahtevnosti zdravljenja, zdaj varne in se zahvalil tehničnim službam za proaktivno iskanje rešitev, ter vodstvu UKCL. Obenem je omenil izjemno potrpežljivost bolnikov, ki so v času, ko kopalnic ni bilo mogoče uporabljati, zelo mirno in z razumevanjem sprejemali razmere. Ko gre za načrte oddelka za prihodnost, je predstojnik izpostavil skorajšnjo izgradnjo kriobanke - za hranjenje krvotvornih matičnih celic za bolnike, zdravljene s PKMC, kot tudi za tiste, ki jih bodo zdravili s CAR-T zdravljenjem - in izvajanje paliativne oskrbe za tiste hematološke bolnike, ki to potrebujejo. To je sporočila Alenka Klun. (Konec)