12.04.2024 ob 19:25
Deli članek
Na voljo doslej najvišjih 920.050 evrov

Celje (MOREL) – Mestna občina Celje je danes na spletni strani celje.si objavila Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa (LPŠ) v Mestni občini Celje v letu 2024, v katerem bo skupno na voljo doslej najvišjih 920.050 evrov.

Letni program športa (LPŠ) 2024, ki ga je Mestni svet Mestne občine Celje sprejel na februarski seji, predstavlja podlago za izvedbo javnega razpisa za šport, s čimer se ustvarjajo ustrezni pogoji za rast in razvoj športa ter zagotavlja podpora tistim vsebinam nacionalnega športnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost. V LPŠ se tako opredelijo programi in področja športa, ki se sofinancirajo v aktualnem koledarskem letu, program pa vsebuje tudi ostale relevantne vsebine in naloge na področju, ki je zelo pomemben del identitete Celja.

Skupna višina sredstev, ki jih v letošnjem letu namenjamo za izvajanje LPŠ, znaša rekordnih 920.050 evrov, s čimer sledimo usmeritvam pred kratkim sprejete Strategije športa v Mestni občini Celje, kjer je opredeljena podpora športu na vseh ravneh. 895.050 evrov bo letos tako namenjenih za sofinanciranje vsebin in razvojnih in strokovnih nalog LPŠ, 25.000 evrov pa je predvidenih za sofinanciranje izvedbe Meseca športa, kjer bomo skupaj z izvajalci v maju pripravili serijo brezplačnih športnih aktivnosti za občanke in občane Celja.

Konec pomladi bomo objavili še en razpis - Javni razpis za financiranje promocije Mestne občine Celje skozi šport v letu 2024, s katerim bomo za šport dodatno namenili še 150.000 evrov.

Vizija nadaljnjega razvoja športa v Mestni občini Celje vključuje zagotavljanje pogojev za množično športno udejstvovanje vseh občank in občanov, pri čemer posebno pozornost namenjamo prav vrhunskim športnim klubom, športnemu opismenjevanju otrok in mladine v obliki programov prostočasne športne vzgoje (od tečajev plavanja in drsanja za predšolske oz. šolske otroke, športnih aktivnostih v celjskih športnih objektih med šolskimi počitnicami, do organizirane vadbe, ki jo izvajajo športna društva oz. klubi), sofinanciranju vsebin za rekreativce, starejše občane ter seveda tudi za ranljive skupine.

Rok za prijavo na Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa (LPŠ) v Mestni občini Celje v letu 2024 je petek, 3. maj.

To je sporočil Alen Obrez iz mestne občine Celje. (konec)