23.05.2024 ob 17:21
Deli članek
Nova uvrstitev funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede

Ljubljana (MOREL)Na današnji seji je vlada sprejela predlog zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državno tožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe Ustavnega sodišča. Predkig določa novo uvrstitev funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede kot prvi korak v smeri uresničitve odločbe Ustavnega sodišča.

Ta se uresničuje v delu, ki se nanaša na vzpostavitev ustreznih razmerij v vrednotenju funkcij vseh treh vej oblasti oziroma relativno primerljivost uvrstitev nosilcev vseh treh vej oblasti v plačne razrede. Predlog zakona predvideva začetek uporabe z 31. 12. 2024. Predlog zakona v zvezi s povišanjem uvrstitev funkcij sodne oblasti glede na uvrstitve funkcij zakonodajne veje oblasti v obstoječi plačni lestvici določa povišanje uvrstitev za največ 3 plačne razrede, s predlagano rešitvijo pa se uresničuje zahteva po ustavnopravni enakovrednosti oziroma relativni primerljivosti sodne veje oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti.

Drugi korak k uresničevanju odločbe Ustavnega sodišča pa bo urejen v okviru novega zakona o plačah v javnem sektorju, ki predstavlja sistemsko prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Ker je v zakonu o državnem tožilstvu določeno, da se plača državnega tožilca določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki in na enak način kakor plača sodnika ustreznega naziva oziroma položaja, se argumente iz odločitve Ustavnega sodišča smiselno upošteva tudi pri urejanju pravnega položaja državnih tožilcev. Vlada Republike Slovenije ostaja zavezana zakonski ureditvi vzpostavitve mehanizma rednega usklajevanja vrednosti sodniških plač ter ureditvi ustreznega materialnega položaja sodnikov in s tem dokončni odpravi neustavnosti sodniških plač. Vlada predlaga obravnavo predloga zakona po rednem postopku. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)