05.04.2024 ob 16:03
Deli članek
Ob Svetovnem dnevu zdravja

Valentina Prevolnik Rupel

Ljubljana (MOREL)- »Moje zdravje, moja pravica« je tema letošnjega Svetovnega dneva zdravja. V času, ko se zdravstveni sistemi povsod po svetu soočajo z velikimi preizkušnjami in so marsikje ogrožene temeljne človekove pravice, je še bolj pomembno, da se ponovno poudari pravica vseh ljudi do zdravja. 

Pravica do zdravja je pravica do kakovostne in dostopne zdravstvene oskrbe za vse, do takih pogojev za življenje in delo, ki prispevajo k dobremu zdravju in ga v ničemer ne ogrožajo. Ni namreč mogoče uresničiti pravice do zdravja brez pravice do zdravega okolja, varne hrane, pitne vode in dostojnih življenjskih pogojev. Pravico do zdravja zato lahko zagotavljamo samo skupaj, v sodelovanju vseh resorjev, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Uveljaviti pa jo mora vsak sam, na primer tako, da izkoristi vse priložnosti za zdrav način življenja, se redno udeležuje preventivnih pregledov in upošteva zdravnikove nasvete glede zdravljenja. 

Slovenija sodi med države z močnim javnim zdravstvenim sistemom, ki temelji na dobro organiziranem primarnim zdravstvenim varstvom in tudi na nadpovprečni specialistični dejavnosti na marsikaterem področju. V preteklih letih smo uspešno vzpostavili in nadgrajevali preventivne programe in tako ljudem omogočili podporo za zdrav način življenja, zgodnje odkrivanje bolezni in pravočasno zdravljenje. Poleg tega so v našem zdravstvenem sistemu dostopne napredne oblike zdravljenja in rehabilitacije. O tem, da smo na veliko področjih delali prav, govorijo tudi mednarodne primerjave zdravstvenih podatkov. Sodimo tudi med tistih nekaj držav, kjer so prebivalci še vedno najmanj ogroženi, da bi zaradi bolezni zdrsnili v revščino. Za izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvene oskrbe pa bomo morali v prihodnje zagotovo še marsikaj narediti. 

Svetovni dan zdravja naj bo priložnost in spodbuda, da se skupaj zavzemamo za še bolj zdravo in pravično družbo, kjer bo zdravje dostopno vsem, in kjer bomo spoštovali in uresničevali pravice vsakega posameznika. Tako danes kot skozi vse leto poskrbimo za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih. (konec)