11.04.2024 ob 22:03
Deli članek
Obeta se nam ekološko kmetovanje

Ljubljana (MOREL)- Vlada je izdala uredbo o spremembah uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020. Uredba o spremembah uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020 se spreminja v delu, ki se nanaša na povečanje finančnih sredstev, ki se namenjajo izplačilu obveznosti za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2023.

V okviru veljavne uredbe je za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2023 skupaj na razpolago 48.000.000 evrov, za vsa izplačila pa je bilo treba zagotoviti 51.000.000 evrov. Razlika v višini načrtovanih in potrebnih sredstev je posledica uveljavitve novega modela točkovanja težavnosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje in nove formule za izračun plačila v letu 2023. Oboje vpliva na izračun plačila. Zaradi navedenih novosti in ne glede na opravljene predhodne simulacije je prišlo do nekoliko povečane potrebe po sredstvih. To so sporočili iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (konec)