04.04.2024 ob 12:27
Deli članek
Obravnavana zaradi cenejše nočitve v hotelu?!Ljubljana (MOREL) - Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Sama Logarja in predsednika uprave iste družbe Aleša Semejo v povezavi z nočitvami v hotelih Lifeclass oziroma odobritvijo teh nočitev po nižji ceni uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete.
Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave, prejete septembra 2023. Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije je senat Komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zaradi zaznanega suma kršitve integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Obravnavani osebi sta o uvedbi preiskave že prejeli obvestilo, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost.
Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev zakona tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavani osebi imata v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku, so sporočili. (konec)