11.04.2024 ob 21:30
Deli članek
Obrtniki si želijo delovno silo iz tujine

Ljubljana (MOREL)- Pomanjkanje kadra predstavlja velik problem za slovensko gospodarstvo, zato so številni obrtniki in podjetniki primorani zaposlovati delavce iz Indije, Filipinov, Bangladeša in drugih držav izven Evrope. Žal pa so postopki pri pridobivanju ustreznih dovoljenj za delo predolgi. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zato na ministra za delo Luko Mesca naslovili pobudo, da bi pohitrili postopke na področju zaposlovanja delovne sile iz tujine, po vzoru zaposlovanja delavcev po lanskoletnih poplavah.

Tujci, ki jih želijo zaposliti slovenski delodajalci, potrebujejo enotno dovoljenje. Kot vemo, pa postopki za pridobitev enotnih dovoljenj trajajo tudi več mesecev. Pohitritev postopkov za njegovo pridobitev bi se zato moralo urediti po vzoru zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav iz zemeljskih plazov iz avgusta 2023, in sicer za vse poklice v vseh dejavnostih. OZS tako predlaga, da bi upravna enota, ne glede na popolnost vloge za izdajo enotnega dovoljenja tujemu delavcu, Zavodu RS za zaposlovanje nemudoma poslala v obravnavo zahtevek za podajo soglasja, če bi bila k vlogi priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Po izdaji dovoljenja ali soglasja ZRSZ bi tako tujec takoj pričel z delom v Sloveniji, in to še preden bi pridobil enotno dovoljenje. Gre za t.i. zaposlovanje na zaupanje.

ZRSZ bi zahtevke obravnaval prednostno, in sicer v 10 dneh od prejema popolne vloge oziroma zahtevka na upravni enoti. Vlogo bi lahko vložil tako tujec kot tudi njegov delodajalec na katerikoli upravni enoti, ne glede na kraj bivanja tujca ali sedež delodajalca. Obenem predlagajo, da se poenoti postopke na upravnih enotah po vsej Sloveniji in se uvede boljši nadzor nad njimi, saj bi s tem pospešili odpravljanje zaostankov. Kot rešitev za odpravo zaostankov, bi se lahko del pristojnosti upravnih enot delegiral na Zavod RS za zaposlovanje, saj so upravne enote preobremenjene in kadrovsko podhranjene.

Pomanjkanje kadra delodajalci občutijo v različnih panogah, tako v gradbeništvu, gostinstvu, turizmu, prevozništvu in drugih dejavnostih. Glede na to, da se delodajalcem pogosto zelo mudi z zaposlitvijo tujca, bi bilo potrebno olajšati tudi oddajo prstnih odtisov tujcem na upravnih enotah, ne samo na veleposlaništvih v tujini. S tovrstnim načinom bi prav tako pospešili postopek pridobivanja enotnega dovoljenja za tujce. Cilj je, da se torej odpravijo vse nepotrebne birokratske ovire v postopku zaposlovanja tuje delovne sile. V OZS menijo, da bi na ta način pohitrili postopke zaposlovanja tujih delavcev in hitreje pridobili kader, ki ga v Sloveniji drastično primanjkuje. To je sporočila Mira Črešnar iz OZS. (konec)