13.06.2024 ob 22:00
Deli članek
Predlagani novi člani upravnega odbora Prešernovega sklada

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na dopisni seji sklenila, da državnemu zboru predlaga, da v upravni odbor Prešernovega sklada imenuje naslednje člane: Manca G. Renko, Diana Koloini, Vesna Pajić, Zdenka Badovinac, Bogdan Benigar, Boštjan Vuga, Mika Cimolini, Urška Jež, Jaruška Majovski, Saša Pavček, Alma R. Selimović, Rok Vevar, Matevž Luzar, Goran Milovanović in Dušanka Zabukovec.

Dosedanjemu upravnemu odboru Prešernovega sklada se v septembru letos izteče štiriletni mandat, zato je potrebno novo imenovanje. Upravni odbor Prešernovega sklada sestavlja 15 članic in članov, ki jih na predlog vlade imenuje Državni zbor iz vrst kulturnih ustvarjalcev ter uglednih strokovnjakov s področja kulture. Predlog se oblikuje po izvedenem javnem pozivu zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člane upravnega odbora. Člani upravnega odbora se imenujejo za štiri leta. (konec)