04.10.2022 ob 16:39
Deli članek
Predlog je dobil vladno podporo

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), skrajšani postopek. Predloge amandmajev je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve in sledijo tudi pripombam zakonodajno-pravne službe državnega zbora Republike Slovenije.
Črta se 1. člen, s katerim naj bi se bolj nedvoumno urejala osnovna razmerja med ministrstvom in policijo na področju upravljanja kadrovskih virov, investicijskega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev v povezavi s predlagano spremembo 25. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Predlagana sprememba 3. člena veljavnega zakona v razmerju do 25. člena ZODPol, ki določa naloge v pristojnosti policijske uprave na način, da naloge niso konkretizirane (uporaba besedne zveze »določene naloge«) namreč odpira vprašanja o jezikovni razlagi besedila določbe 1. člena. Zato se zaradi večje jasnosti predpisa predlaga črtanje 1. člena. To pa ne vpliva na ostale predlagane vsebinske rešitve predloga zakona. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)