24.05.2024 ob 15:26
Deli članek
Predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 v javni obravnavi

Ljubljana (MOREL)- Ministrstvo je dalo v javno obravnavo predlog Nacionalnega programa športa 2024-2033 (NPŠ). Gre za strateški dokument načrtovanja športne politike na vseh področjih razvoja športa v naslednjem desetletnem obdobju, vključno s področjem športne infrastrukture.

Minister za šport Matjaž Han je ob tem dejal: »Veseli me, da smo uspeli v postopek priprave pritegniti pomemben del športne stroke in civilne javnosti. Prepričan sem, da v javno razpravo dajemo dober osnutek Nacionalnega programa športa. Po njegovem sprejemu bomo imeli dobro podlago za izvedbo ukrepov, ki bodo pomagali pri nadaljnjem razvoju športa v Slovenij. Ker si šport to zasluži.«

Predlog je oblikovan tako, da zasleduje splošne cilje ministrstva na področju športa. Dostop bo športa mora biti zagotovljen vsem prebivalcem Slovenije. Povečati  želimo števila redno športno in telesno dejavnih prebivalcev, pri čemer dajemo poudarek na vključenosti v strokovno vodene športne programe. Zagotoviti želimo optimalne pogoje za razvoj kadrov v športu in tudi optimalen položaj športa med družbenimi dejavnostmi. Za ustrezno izvajanje programov športa je potrebno še izboljšati pogoje. Vzpostavili pa bomo tudi krovni sistemski mehanizem spremljanja učinkov športa na družbo.

Hkrati predvideva tudi podporne mehanizme, kot so zagotovitev organizacijske in strokovne podpore športu, oblikovanje spodbudnega poslovnega okolja za šport, varno športno okolje in integriteta, digitalizacija, promocija Slovenije in mednarodno sodelovanje.

Osnutek NPŠ je na podlagi javnega naročila pripravila Fakulteta za šport, v postopku priprave je aktivno sodelovalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v pripravo so bili vključeni tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Olimpijski komite Slovenije. V pripravo predloga NPŠ na podlagi pripravljenega osnutka pa je bil v okviru fokusnih skupin vključen še širok nabor strokovnjakov iz civilne in javne sfere s področja športa.

Dokument pokriva tudi področje športne infrastrukture, kot priloga dokumenta je vključena Strategija investicij v športno infrastrukturo, katere osnutek je pripravil Javni zavod RS za šport Planica. Na portalu e-demokracija je objavljeno celotno besedilo predloga Nacionalnega programa športa 2024-2033. Pripombe sprejemamo do 24. junija 2024 na elektronski naslov: gp.mgts@gov.si, s pripisom: »Pripombe na predlog Nacionalnega programa športa 2024–2033«.To so sporočii iz ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.(konecI