20.11.2023 ob 20:15
Deli članek
Preiskava zoper predsednika vlade

Se bo po preiskave še tako sladko smejal?

Ljubljana (MOREL)- Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika vlade Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve.

Komisija je predhodni preizkus v zadevi uvedla na podlagi decembra 2022 prejete prijave. Na podlagi skrbnega in temeljitega pregleda pridobljene oziroma razpoložljive dokumentacije, pojasnil in  relevantnih dejstev, pri čemer je potekalo tudi sodelovanje z drugimi organi, je Komisija zaznala sum kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Kot so že obveščali, je senat Komisije (v sestavi namestnikov predsednika Davida Lapornika in Simona Savskega) o zadevi odločal na seji 3. 11. 2023. Odločil je, da se v zadevi uvede preiskava zoper predsednika vlade  Roberta Goloba, ki je s tem postal obravnavana oseba. Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost. S preiskavo se nadaljuje postopek v delu omenjene prijave, medtem ko se del očitkov iz prijave še preverja v predhodnem preizkusu.

Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku. To so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije. (konec)