05.07.2022 ob 19:11
Deli članek
Prenovljena obleka Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Ljubljana (MOREL)- Vlada je izdala uredbo o spremembah uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  Ministrstvo za zdravje je v postopku reorganizacije, zlasti spreminjanja in preurejanja notranjih organizacijskih enot z namenom bolj učinkovitega, hitrejšega in vsebinsko bolj smiselnega upravljanja področij, ustanovilo organ v sestavi ministrstva za zdravje – Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

V uredbi o organih v sestavi ministrstev se skladno s tem spreminja ime »Urad za nadzor, kakovost in nabavo v zdravstvenem sistemu« v »Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu«.

Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu bo poleg nalog, ki jih je opravljal pred spremembo imena, opravljal tudi naloge s področja investicij in ekonomike. V uredbo se tako doda še vsebinski del, ki določa naloge s področja investicij in ekonomike.

Predlagana uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, so sporočili iz ministrstva za javno upravo. (konec)