08.05.2024 ob 10:52
Deli članek

Ivančna Gorica (MOREL) – Po demografskih kazalcih Občina Ivančna Gorica že nekaj let zapored beleži velik naravni in selitveni prirast prebivalstva, kar jo uvršča v sam vrh med slovenskimi občinami. Po besedah župana Dušana Strnada razloge za nenehno poviševanje števila prebivalstva pripisuje odlični lokaciji, na kateri se občina nahaja – lega ob avtocestnem kraku in bližina glavnega mesta države. S priseljevanjem, predvsem mladih družin, pa je naloga Občine Ivančna Gorica neprestano zagotavljati prostore za predšolsko kot osnovnošolsko vzgojo. Glede na to, da so vsi objekti za delovanje vrtcev in osnovnih šol novi ali pa vsaj temeljito obnovljeni, se stalno pojavlja potreba po gradnji novih kapacitet. 

Trenutno na območju ivanške občine potekajo intenzivna gradbena dela dveh prizidkov k šoli, in sicer na objektih Osnovne šole Stična in Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, intenzivno pa potekajo aktivnosti za izgradnjo prizidka k Podružnični šoli Višnja Gora, ki je načrtovana za leto 2025.

Osnovna šola Stična bo z novim prizidkom, ki bo finančno krit s strani anonimnega donatorja, pridobila pet dodatnih večjih in tri manjše učilnice ter dodatne tehnične prostore. Na objektu so že zabetonirane stene pritličja, trenutno pa poteka betoniranje plošče nad pritličjem in sten nadstropja. Potek gradnje prizidka k stiški šoli si lahko ogledate na priloženih fotografijah. To je sporočil Gašper Stopar. (konec)