16.05.2024 ob 21:06
Deli članek
Ribiči ostali ujeti v  hrvaške mreže v slovenskem morju

Ljubljana (MOREL)-  Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo odločitev o pritožbah treh slovenskih ribičev proti Republiki Hrvaški. Slovenija je v tem postopku sodelovala kot intervenient, s čimer je zagotovila pravno pomoč svojim državljanom. ESČP je razglasilo pritožbe ribičev za nedopustne. Presodilo je, da so neutemeljene, saj naj bi po mnenju sodišča ribiči morali predvidevati, da bodo na tem morskem območju kaznovani s strani hrvaških organov.  
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve obžaluje odločitev sodišča, ki kot mednarodno sodišče za zaščito človekovih pravic ni prepoznalo dejstva, da so slovenski ribiči dejanske žrtve dejstva,  da  Hrvaška ne spoštuje dokončne in veljavne odločitve Arbitražnega sodišča, zaradi česar v slovenskem morju ne morejo nemoteno opravljati svoje gospodarske dejavnosti.
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve poudarja, da odločitev sodišča nima nikakršnega vpliva na veljavnost arbitražne razsodbe. Ta nesporno velja in ministrstvo si bo še naprej prizadevalo za njeno polno uveljavitev ter bo ponovno pozvalo Hrvaško k imenovanju skupne komisije za demarkacijo meje na kopnem. Meja na morju je namreč že dokončno in natančno določena s koordinatami, ki jih je določilo arbitražno sodišče v arbitražni razsodbi. Slovenija je to razsodbo skladno s svojimi mednarodnopravnimi obveznostmi v celoti prenesla v svojo zakonodajo.
Z današnjo odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice se stanje na terenu v ničemer ne spreminja. V vsakem primeru današnja odločitev ne pomeni, da slovenski ribiči ne bi smeli opravljati ribolova v tem delu slovenskega morja. Tudi kar zadeva izdajanje kazni bo v slovenskem morju, ki je določeno z arbitražno razsodbo in uveljavljeno z zakonom, obveljal trenutni režim.
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in ostali pristojni organi Republike Slovenije bodo še naprej zagotavljali pomoč in podporo slovenskim ribičem in jim stali ob strani, vključno z dodatnimi vladnimi ukrepi za njihovo zaščito. To so sporočili iz zunanjega ministrstva. (konec)