17.05.2024 ob 10:54
Deli članek
Samo še danes možno oddati vloge na razpis

Ljubljana (MOREL) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 17. maja 2024 do 23.59, čas za oddajo vlog na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024.

Na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/24 22. marca 2024, je prispelo šest vlog, za katere je bilo zaprošenih 40.000 evrov. Javni razpis se zaradi porabe sredstev zapre. (konec)