24.04.2024 ob 09:41
Deli članek
Sedmo zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška

Tanja Fajon

Brdo pri Kranju (MOREL)- Danes bo na Brdu pri Kranju potekalo sedmo zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška, ki ga vodita podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Za Slovenijo so dobrososedski in prijateljski odnosi z avstrijsko zvezno deželo Koroško posebnega pomena, tako zaradi utrjevanja čezmejnih vezi, kot tudi zaradi vsestranske krepitve sodelovanja v skupnem prostoru. Posebno vlogo pri krepitvi sožitja in čezmejnega sodelovanja ima na Koroškem živeča slovenska manjšina. V okviru skupnega odbora pristojni resorji slovenske in koroške deželne vlade rešujejo vprašanja, ki zadevajo ljudi na obeh straneh meje, podpirajo in razvijajo projekte, ki so v skupnem interesu, ter izmenjavajo izkušnje in dobre prakse na različnih upravnih področjih. Sodelovanje je doslej potekalo na področjih prostorskega načrtovanja, okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prometa, energije, javne uprave, izobraževanja, zdravja, dela in socialne politike, gospodarstva in raziskav, športa, kulture ter kmetijstva in razvoja podeželja. Na tem zasedanju bo vzpostavljeno še sodelovanje na področjih trajnostnega razvoja, soočanja z izzivi dolgožive družbe in digitalne transformacije. Na plenarnem zasedanju se skupni odbor srečuje enkrat letno, delo po posameznih vsebinah pa poteka skozi vse leto.

Prvo zasedanje je potekalo 25. aprila 2014, prav tako na Brdu pri Kranju, po tem, ko sta se strani dogovorili, da se ponovno obudi sodelovanje med Slovenijo in Koroško, ki je pred leti že potekalo v obliki kontaktnega komiteja. To so sporočili iz zunanjega ministrstva. (konec)