17.05.2024 ob 09:45
Deli članek
Skupaj za davčno kulturo in zmanjšanje sive ekonomije!

Ljubljana (MOREL)- Generalni direktor Finančne uprave  Peter Grum je naslovil na javne uslužbenke in uslužbence poziv, da  v Finančni upravi spodbujajo potrošnike, da zahtevajo in vzamejo račun za nakup blaga ali opravljeno storitev.   V Sloveniji se očitno vse več storitev in nakupov opravlja brez računov z gotovinskimi plačili na roke. Tako se izogiba plačevanju davkov, povečuje se siva ekonomija, številni izbranci pa na ta račun bogatijo. Posledično pa se zmanjšujejo prihodki v državni blagajni  Na drugi strani pa vsi državlkjani Slovenije zahtevajo vse večje socialne pravice in ugodnosti, ki naj bi jih plačevala država iz proračuna. 

Zato je direktor Finančne uprave poudaril, da morajo biti vsi računi davčno potrjeni, kar potrošnik lahko preveri preko posebne mobilne aplikacije. Vsak račun, ki ga na ta način preverimo, prispeva k pravilnemu obračunavanju davkov, kar ima neposreden učinek na pobrane javnofinančne prihodke. Javni uslužbenci so tudi  v vlogi potrošnikov, pri tem še posebej aktivni in skrbni, da tako zagotavljajo višjo davčno kulturo. To pomeni tudi več proračunskih sredstev za učinkovito delovanja javne uprave.

Kako lahko preverjate račune?

Na svoj mobilni telefon si naložite brezplačno mobilno aplikacijo »Preveri račun«, ki je dostopna za operacijski sistem Android in iOS in je bila razvita za podporo delovanja davčnih blagajn. Aplikacija vas vodi do dela, v katerem skenirate del računa, ki vsebuje QR kodo. Nato prejmete odgovor, ali je račun davčno potrjen, torej je bil izdan v sistemu davčnih blagajn, ali ne. Kaj storiti, če račun ni davčno potrjen? Aplikacija ponudi možnost, da v primeru, da račun ni davčno potrjen, le tega fotografirate in ga s tem posredujete kot prijavo na Finančno upravo. Kaj pa, če računa ne prejmem oz. se podatki ne ujemajo? V tem primeru v aplikaciji izberete možnost »nisem dobil računa« ter vnesete podatke o znesku in prodajalcu. Podatki se nato na Finančni upravi obravnavajo kot prijava. Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in sodelovanje v aktivnostih za visoko davčno kulturo in zmanjšanje sive ekonomije, je zapisal generalni direktor Finančne uprave Peter Grum. (konec)