08.09.2023 ob 22:52
Deli članek
Slovenci iz Italije darovali 170.000 evrov

 

Ljubljana (MOREL)- Avgusta letos so Slovenijo prizadele hude poplave in neurja. Za seboj so pustile grozovite posledice uničenja. Slovenci iz zamejstva in sveta so, kot zmeraj do slej, takoj stopili skupaj in po svojih najboljših močeh pomagali matični domovini. Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je tako danes gostil predajo finančnih sredstev za prizadete v poplavah v Sloveniji, zbranih v veliki solidarnostni akciji Slovencev v Italiji, pod naslovom »Pomoč Sloveniji«. Dogodek je bil namenjen tudi zahvali vsem Slovencem iz zamejstva, iz vseh štirih sosednih držav, in iz izseljenstva, ki so z donacijami, materialnimi darovi in kot prostovoljci pomagali ob tej naravni nesreči.

Minister Matej Arčon je v uvodnem pozdravu poudaril, da je pretekli mesec spet dokazal, da »se meje ne končajo, kjer so, ampak gredo širše. Slovenci so res pokazali enotnost, pripadnost in kaj čutijo do lastne domovine.« Po skupni oceni pristojnih in humanitarnih organizacij so Slovenci, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, posamično in v skupnih akcijah darovali skoraj milijon evrov. »Za kar smo izredno hvaležni,« je poudaril minister. Slovenci, ki živijo v tujini so pomagali na različne načine, z materialnimi sredstvi, s prostovoljnim delom, pa tudi z donacijami. »Iskrena hvala v imenu Republike Slovenije in mojem imenu vsem Slovenkam in Slovencem za njihovo pomoč in pripadnost,« je pozdrav zaključil minister Arčon.

Zahvali je sledila predstavitev in predaja finančnih sredstev, ki so jih v okviru solidarnostne akcije zbrali Slovenci v Italiji. Solidarnostno akcijo »Pomoč Sloveniji« so predstavili predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, predstavnik slovenskih medijev v Italiji, odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, predsednika obeh krovnih organizacij, predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj ter generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc. Dogodek se je sklenil s simbolno predajo čeka, v višini 170. 000 evrov, ki ga je imenu Republike Slovenije sprejel minister Matej Arčon.

Mnogi Slovenci v zamejstvu in po svetu so in še vedno poleg drugih oblik pomoči pomagajo tudi s finančnimi sredstvi. Nekateri so se sami odzvali in darovali neposredno Rdečemu Križu Slovenije, Slovenski Karitas in drugim organizacijam, ki zbirajo sredstva, pa tudi svojim sorodnikom/znancem, ki so bili žrtve nesreče. V nekaterih skupnostih so organizirali solidarnostne akcije, kjer so sredstva zbirali skupaj. Največje slovenske institucije v ZDA so poleg številnih posameznikov iz slovenske skupnosti in ameriških prijateljev Slovenije, ki so donacije posredovali neposredno, že v prvih štirih dneh nakazale prek 20.000 USD. Uspešno akcijo pomoči je izvedla tudi slovenska skupnost v Kanadi, ki je že do konca avgusta nakazala donacije v višini prek 158.000 USD. Prav tako so sredstva zbirali v Avstraliji, radodarni so bili rojaki iz Argentine, Brazilije, Urugvaja, pa seveda tudi Evrope.

Tudi tokrat so Sloveniji priskočile na pomoč slovenske manjšine v vseh štirih sosednjih državah in pomagale na vse možne načine, s pridnimi rokami, materialnimi sredstvi in seveda tudi finančnimi. Več deset/sto tisoč evrov so za Slovenijo zbrali v minulih tednih. Slovenci v Avstriji sredstva zbirajo v okviru dobrodelne akcije »Skupno - pomagamo«, ki jo koordinira Slovenska gospodarska zveza. Zbrali so zajetno vsoto, ki so jo namenili sosednjim občinam v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, ki jih je ujma prav tako prizadela. Sredstva so darovali Slovenci na Hrvaškem, prav tako na Madžarskem. Porabci so organizirano na Koroško poslali tudi veliko nujno potrebnih pripomočkov. Slovenci v Italiji so se združili in sredstva zbirali v okviru že omenjene velike solidarnostne akcije »Pomoč Sloveniji«. Pobudnice in podpornice akcije so Zadružna kraška banka Trst Gorica, programski in novinarski oddelek Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko Krajino, Primorski dnevnik, Novi Glas, Novi Matajur in Dom ter krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka zveza, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev, Zveza slovenske katoliške prosvete in Slovenska prosveta.

To so sporočili iz urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. (konec)