24.04.2024 ob 16:30
Deli članek
Slovenija bo vojaška velesila glede na sprejeto obrambno strategijo

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela obrambno strategijo, strategijo civilne obrambe in vojaško strategijo Republike Slovenije. Obrambna strategija RS opredeljuje interese in cilje Republike Slovenije na obrambnem področju ter ob upoštevanju sodobnih groženj in tveganj nacionalni varnosti usmerja obrambno politiko države, organiziranost in delovanje njenega obrambnega sistema ter razvoj njenih obrambnih zmogljivosti za zagotavljanje nacionalne obrambe ob vključenosti v sistema kolektivne obrambe Nata ter skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije ter opredeljuje ustrezen obseg obrambnih virov.

Poleg usmeritev o krepitvi obrambne sposobnosti izpostavlja tveganja pri uveljavljanju sprememb v obrambnem sistemu ter pri uveljavljanju oz. uresničevanju obrambnih interesov in ciljev Republike Slovenije. Strategija civilne obrambe Republike Slovenije kot temeljni razvojno-usmerjevalni dokument države na področju civilne obrambe prepoznava krepitev in delovanje civilne obrambe kot temelja odpornosti države ter družbe. Naloga civilne obrambe je zagotoviti visoko stopnjo pripravljenosti, odpornosti in vzdržljivosti države ter družbe tudi ob nepredvidljivosti in hitrih spremembah v mednarodnem okolju ter ob prisotnosti konfliktov. Njeno poslanstvo se bo uresničevalo z doseganjem ključnih ciljev civilne obrambe, in sicer s podporo Slovenski vojski in vojaški obrambi države, ohranjanjem neprekinjenega delovanja oblasti ter gospodarskih in drugih dejavnosti, ki so pomembne za obrambo ter preskrbo, zaščito in preživetje prebivalstva. Vojaška strategija RS izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS, Obrambne strategije RS, ki ji je podrejena, in Zakona o obrambi ter konkretizira vlogo in dejavnosti Slovenske vojske kot obrambne sile. Kot najvišji vojaški dokument Republike Slovenije Vojaška strategija RS zapolnjuje dosedanjo vrzel med strateškimi dokumenti, zagotavlja povezavo s podobnimi dokumenti v Natu in Evropski uniji ter informira druge deležnike slovenskega nacionalnovarnostnega sistema.Pomemben poudarek je namenjen zagotavljanju sposobnosti naraščanja sil, saj mora Slovenska vojska zagotavljati in ohranjati sposobnost regeneracije ter krepitve svojih zmogljivosti. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.(konec)