19.07.2022 ob 18:56
Deli članek
Slovenska vojna mornarica bo dobila svoje priveze

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada  sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 pri proračunskem uporabniku ministrstvo za obrambo uvrsti projekt ureditev privezov SV v koprskem pristanišču. Namen investicije je ureditev začasnih privezov plovil slovenske vojske (SV) v koprskem pristanišču. Ta ureditev predstavlja vzpostavitev ustreznih pogojev za namen vzdrževanja operativne pripravljenosti 430. mornariškega diviziona (MOD) slovenske vojske, ki sedaj uporablja priveze Luke Koper.
Od leta 1996, ko je SV dobila hitro patruljno ladjo (HPL) Ankaran in leta 2010 večnamensko ladjo (VNL) Triglav, imata obe ladji in tudi vsi gumijasti čolni priveze v Luki Koper. 430. MOD ima na uporabi vojaški privez, na katerem so zagotovljeni privezi za HPL Ankaran in gumijaste čolne. Vojaški privez ni v lasti SV, zanj se plačujejo režijski stroški. VNL Triglav trenutno nima lastnega priveza in se po potrebi premika po pristanišču, kar predstavlja logistične izzive stalnega zagotavljanja posadke, kot tudi višje režijske stroške. Luka Koper je skladno z odobritvijo vlade  začela tudi s širitvijo priveznih mest na severni obali 2. bazena koprskega pristanišča in s posledičnim poglabljanjem bazena. V času izvajanja te investicije Luke Koper bo uporaba vojaških privezov v 2. bazenu pristanišča Koper dejansko onemogočena, ugotovljena tveganja obstoječega stanja se bodo z razvojem in ureditvami Luke Koper potencirala. Ugotovljene pomanjkljivosti obstoječega stanja se v doglednem času lahko uredijo zgolj z investicijo v začasne priveze, namenjene izključno potrebam slovenske vojske.  
Splošna cilja investicije sta zagotovitev ustreznih pogojev za delo mornariških enot SV ter krepitev in vzdrževanje pripravljenosti na bojno delovanje in uporabo plovil slovenske vojske v primeru naravnih in drugih nesreč v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Z investicijo se predvideva zagotovitev začasnih (predvidoma za obdobje 10-15 let) privezov plovil Slovenske vojske, ki bodo služila svojemu namenu vse do zagotovitve stalnih privezov v sklopu izgradnje tretjega pomola Luke Koper. Izgradnja tretjega pomola, ki je sicer umeščena v prostor z veljavnim državnim prostorskim načrtom, je po sedanjih načrtih investitorja Luke Koper predvidena šele po letu 2030.
Izhodiščna vrednost projekta je 7.218.740,00 evrov z DDV. Financiranje novega projekta se zagotavlja v okviru finančnega načrta ministrstva za obrambo. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)