24.07.2022 ob 22:25
Deli članek
Slovenski državljani in bolniki že več kot 30 let preplačujemo medicinske pripomočke in zdravila 

 

Ljubljana (MOREL)- V skupini zdravstvo.si prizadevamo, da bi državljani dobili pravočasno in dostopno zdravstveno oskrbo, ob tem pa z zbranim denarjem za zdravljenje ne bi preplačevali medicinskih materialov, zdravil in aparatur. Na področju nabave in (pre)plačil medicinskih materialov, zdravil in aparatur se zavzemamo za: 

  • uvedbo referenčnih cen za posamezne materiale (Z referenčnimi cenami bi znižali cene medicinskih pripomočkov, ki danes presegajo cene v bogatejših EU državah z dostopnejšim javnim zdravstvom.)
  • uvedbo obvezne elektronske dražbe in skupinskega naročanja za vse medicinske pripomočke v Sloveniji z možnostjo sodelovanja dobaviteljev iz celotnega evropskega prostora (izvedbeni predlog)
  • dosledno zaščito evropskih dobaviteljev na javnih razpisih v primeru onemogočanja poslovanja v skladu z evropsko konkurenčno zakonodajo
  • sankcioniranje domačih in tujih ponudnikov v primeru izigravanja javnih razpisov in kršenja evropskega enotnega trga

Poslanci državnega zbora so 13.1.2021 sprejeli novelo zakona o javnem naročanju (ZJN-3C). Za to novelo, ki jo je ob izteku mandata sprejela prejšnja vlada, je idejno in vsebinsko zaslužna prav naša skupina. S tem dejanjem je bil vzpostavljen prelomni trenutek, saj je bil ta zakon po desetletjih preplačevanja prvi korak k približevanju cen medicinskih pripomočkov in materialov cenam v razvitih državah Evropske unije.

V skupini zdravstvo.si smo razočarani nad odločitvijo nove vlade o ukinitvi novele zakona o javnem naročanju (ZJN-3C). Menimo, da je vlada storila korak v napačno smer - v smer korupcije in dogovorne ekonomije dobaviteljev v slovenskem državnem zdravstvu. V kolikor obstaja pravna neskladnost, bi od vlade pričakovali ustrezno popravo in dopolnitev novele, nikakor pa ne njene ukinitve (ZUZDZS). 

Dvomimo, da bo urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je bil ustanovljen v sklopu ministrstva za zdravje, pripomogel k dejanskemu nižanju stroškov v zdravstvu. Njegov namen izgleda prej ohranjanje statusa quo na področju cen medicinskega materiala in pripomočkov preko monopola domačih distributerjev. Tako bo še naprej ista žilna opornica istega proizvajalca v Nemčiji in Skandinaviji stala 50-100€, pri nas pa 200-350€, cena aortne zaklopke za perkutano vstavitev pa bo namesto 10.000-11.000€ še naprej 15.000-20.000€.

Skupina “zdravstvo.si” zato vlado in ninistrstvo za zdravje poziva, naj novele zakona o javnem naročanju (ZJN-3C) ne ukinja, ampak jo ustrezno dopolni in pravno formulira, tako da bo Slovenija končno stopila na pot transparentnega naročanja in normalnih evropskih cen medicinskega materiala in pripomočkov.

Državljanom, našim sledilcem in vsem bolnikom sporočajo, da bodo še naprej zagovarjali svobodo bolnika in zdravnika ter opozarjali na anomalije državnega zdravstva v Sloveniji. Pod sporočilo so se podpisali Beltram Matej, Kalan Gorazd, Kališnik Matija, Noč Marko, Podnar Simon,Vesel Samo, Vranič Andrej in Zevnik Krištof. (konec)