28.05.2024 ob 21:42
Deli članek
Srečanje na temo skupne politike enakosti spolov

Klub parlamentark/ Foto: Matija Sušnik

Ljubljana (MOREL)- Klub parlamentark je v sodelovanju z Zagovorniško skupino za pravične evropske volitve za ženske danes uspešno organiziral srečanje na temo skupne politike enakosti spolov. Na dogodku so sodelovali kandidati in kandidatke za volitve v Evropski parlament iz devetih političnih strank. Srečanje, ki je potekalo v državnem zboru, je bilo namenjeno soočenju mnenj o nekaterih ključnih vprašanjih in izzivih na področju enakosti spolov v Evropski uniji. ter o predlogih konkretnih rešitev za izboljšanje položaja žensk v politiki in širši družbi, ki so jih v svojem Manifestu: »Evropa na razpotju«, ponudile aktivistke več kot 2000 nevladnih organizacij Evropskega ženskega lobija.

Na vprašanje, kje bi na področju izboljševanja enakosti spolov v EU lahko poslanke in poslanci iz Slovenije mogoče celo prevzeli pobudo, so prisotne in prisotni med drugim predlagali pobudo za spolno pariteto v EU v vseh njenih strukturah, brezplačno kontracepcijo in izboljšanje preventive reproduktivnega in spolnega zdravja žensk in upoštevanje različnih potreb moških in žensk pri financiranju katerekoli evropske politike.

V zadnjem času mir ni več samoumeven, geostrateška prerivanja med velikimi povzročajo nove vojne in še več nasilja po vsem svetu. Kandidatke in kandidati so predlagali odločitve, ki bi jih morala sprejeti bodoči Evropski parlament in Evropska komisija, da bi EU zagotovila tudi potrebna sredstva za financiranje človeške varnosti v EU. Ta je za mir v EU in svetu vsaj enako pomembna kot delovanje za končanje obstoječih vojnih spopadov. Odvisna je od novih, varnih delovnih mest, od vlaganj v socialno varnost, raziskave in razvoj, v pravičen zeleni prehod, od odpiranja življenjskih perspektiv mladim generacijam. Glavna dilema je, kako preprečiti, da se ta vlaganja ne bi zmanjševala na račun oboroževanja.

V vsej EU se soočamo z izčrpavanjem in izkoriščanjem zaposlenih, med katerimi prevladujejo ženske v otroškem varstvu, zdravstvu in oskrbi krhkih starejših. Poleg tega pa se dogaja, da manj razvite države kadre usposobijo velikokrat z javnim denarjem, nato pa jih prevzamejo države članice z višjimi plačami in boljšimi delovnimi pogoji. Kandidatke in kandidati so predstavili svoja mnenja o tem, kaj bi bilo potrebno narediti v EU, da se ta problematika analizira in začne reševati tudi na ravni celotne EU. Predlagano je bilo prevrednotenje teh poklicev in dogovor v EU o enotnih delovnih pogojih in plačah v teh panogah.

"V Klubu parlamentark smo vesele, da so se kandidatke in kandidati za Evropski parlament odzvali našemu povabilu in pokazali zavezanost k doseganju pravične družbe za vse. S tem smo poskušale narediti nov korak naprej pri spodbujanju enakosti spolov na evropski ravni" je povedala Bojana Muršič, predsednica Kluba parlamentark.

Sonja Lokar, predstavnica Zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske, je dodala: " Volivke in volivce s tega mesta prosimo, da gredo volit in da uporabijo svoj preferenčni glas za kandidatko ali kandidata svoje liste, ki mu/ji zaupajo, da se bo zavzemal za enakost spolov. Naša današnja razprava je lepo pokazala, da na resnični enakosti spolov dejansko stojijo ali padejo tudi vse druge nedeljive človekove pravice v EU«.

Srečanje se je zaključilo s predlogom, da naj po volitvah kandidatke in kandidati ter izvoljeni evropski poslanci in poslanke nadaljujejo medsebojni dialog in sodelovanje s Klubom parlamentark in s civilno družbo, ki se trudita za izboljšave na področju enakosti spolov, ter naj si skupaj prizadevajo za uresničitev tistih konkretnih ciljev, glede katerih bo doseženo široko soglasje. To so sporočili iz državnega zbora. (konec)