24.05.2024 ob 09:21
Deli članek
Status univerz kljub spremembi zakona še vedno ni urejen

Ljubljana (MOREL)- Ustavno sodišče je z odločbo U-I-163/16-14, ko jo je sprejelo  11. marca 2021, odločilo, da je 10. člen zakona o visokem šolstvu v neskladju z  Ustavo. Zakonodajalec, to je vlada, je imel nalogo, da uredi in poenoti status članic. Oktobra 2023 je državni zbor sprejel spremembe 10 člena navedenega zakona, ki so v veljavo stopile v aprila letos. Kljub temu, se spremenjene določbe tega zakona niso udejanjile. 

Država kot ustanoviteljica Univerz in njenih članic bi morala v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona uskladiti  akte o ustanovitvi univerz s spremenjenim 10. členom tega zakona, a tega ni naredila. Hkrati tudi Univerze niso izvršile določb tega spremenjenega zakona, predvsem Univerza v Ljubljani, da bi uskladila vpis svojih članic v sodnem registru.

Postavlja se vprašanje ali je zakonodajalec preveril, če so določbe spremenjenega 10 člena zakona v praksi sploh izvršljive.  Kljub večkratnim poskusom ureditve določb Ustavnega sodišča, ki terja ureditev in poenotenje statusa članice univerz, predvsem Univerze v Ljubljani, ta še vedno ostaja neurejen.  Na neurejen status članic univerz, opozarja tudi Računsko sodišče, ki je v preteklih revizijah podalo mnenje, da status članic univerze ni učinkovito urejen in zato tudi predlagalo ustavno presojo. Poskusov ureditve visokega šolstva je bilo v preteklosti več. Morda je razlog o neurejenosti področja v tem, da predstavniki vlade izhajajo iz vrst Univerz ali njenih članic, kamor se bodo po zaključku mandata verjetno tudi vrnili. (konec)